Bốn Loại Người Cần Trong Cuộc Đời

Bốn Loại Người Cần Trong Cuộc Đời

Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan; Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại”. (Châm-ngôn 13:20).

Chúng ta không bao giờ có thể trở thành loại người mà Chúa không muốn, là loại người tự hành, tự tác.. Chúng ta không bao giờ có ý định sống theo cách đó. Tất cả chúng ta đếu cần những người đang dạy chúng ta, chia sẽ cuộc sống của họ với chúng ta, đầu tư và khuyến khích chúng ta phát triển.

Kinh thánh cho chúng ta biết: “Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan; Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại”. (Châm-ngôn 13:20).

Trên thưc tế, để trở thành tất cả những gì Chúa kêu gọi, chúng ta cần phải học hỏi ít nhất từ bốn hạng người.

Cố vấn. Đây là những huấn luyện viên của chúng ta. Tôi có chín người cố vấn khác nhau trong cuộc đời. Không ai có thể dạy chúng ta mọi thứ chúng ta cần biết. Một người sẽ dạy chúng ta trong một lãnh vực . Người khác sẽ dạy chúng ta về điều gì khác.

Kiểu mẫu. Đây là những người đang làm hoặc làm những gì chúng ta muốn làm. Nhiều năng khiếu chúng ta đã học được trong cuộc sống của mình, chúng ta học được khi quan sát những người khác.

Cộng tác. Chúng ta cần đồng nghiệp và đồng nghiệp cùng nghề, những người hỗ trợ và thách thức chúng ta về những gì Chúa muốn làm trong đời sống chúng ta.

Ban bè. Bạn bè không nhất thiết phải giúp chúng ta đạt được mục tiêu. Họ chỉ là bạn bè. Họ thương chúng ta chúng ta bất kể chúng ta làm nghề gì. Chúng ta có thể làm việc bừa bộn, và họ vẫn yêu chúng ta. Một người bạn đi cùng chúng ta khi những người khác thì bỏ đi. Khi đó chúng ta biết ai là bạn bè thật của mình.

Sự cố gắng sống một mình, nó không chỉ là ở cô độc. Đó là điều chống lại sự tạo dựng của Chúa cho chúng ta.

Hãy tìm nhũng người bạn cho mình, sẵn sàng cho nhận những lợi ích và những tổn thương từ họ và hiểu thế nào Chúa muốn dùng họ trong cuộc đời chúng ta

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)

nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *