Chia Sẻ Niềm Tin

TRUY TÌM NGÀY CHÚA JESUS GIÁNG SINH

TRUY TÌM NGÀY CHÚA JESUS GIÁNG SINH Trần Đình Tâm   Theo thông lệ, ngày 25 tháng 12 mỗi năm là ngày các Cơ-đốc nhân trên toàn thế giới kỷ niệm Chúa Jêsus giáng sanh. Tuy nhiên, có bao nhiêu con cái Chúa ngày nay đặt câu hỏi: Có thật …

Read More »

Chúa Giê-su Của Hiện Tại –Yonggi Cho

Chúa Giê-su Của Hiện Tại Mathê vội chạy về nhà và gọi : “Mari, Đấng Christ muốn gặp em.” Mari nhẹ nhàng ra nơi Chúa ở. Đấng Christ đã đứng chờ, mong bà đến dành cho Ngài lời xưng nhận Jêsus Christ của NGÀY NAY, của hiện tại, nhưng Mari …

Read More »

TÔI TỚ CHÚA HAY CON CÁI CHÚA

TÔI TỚ CHÚA HAY CON CÁI CHÚA Trần Đình Tâm   Theo thói quen, người tín hữu trong tất cả các Hệ phái Tin Lành Việt Nam gọi các vị mục sư là “tôi tớ Chúa” hay “đầy tớ Chúa”, và gọi các tín hữu là “con cái Chúa”. Mỗi khi dùng cụm từ “tôi tớ Chúa” là …

Read More »

Ân Tứ Nói Tiếng Lạ. (Bài 2)

Ân Tứ Nói Tiếng Lạ. (Bài 2) Trần Đình Tâm   Nói tiếng lạ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô. Sứ đồ Phao-lô dùng rất nhiều câu trong I Cô-rinh-tô 14 để giải luận về ân tứ nói tiếng lạ (bản dịch truyền thống). Theo nguyên ngữ Hy-lạp, “tiếng lạ” trong thư I Cô-rinh-tô …

Read More »

Nếp Sống Mới Hạ 2019 Hiệp Châu

Nếp Sống Mới Tờ báo dưỡng sinh, dưỡng tâm, dưỡng linh cho người cao niên Số Xuân 2009 Chuyện Ống Chỉ Thần   Hồi xưa, có một hoàng tử nhỏ tuổi, luôn muốn mình được mau lớn để thoải mái và tự do thụ hưởng như người lớn. Hoàng tử …

Read More »

Ân Tứ  Nói Tiếng Lạ (Bài 1)

Ân Tứ  Nói Tiếng Lạ (Bài 1) Trần Đình Tâm Dẫn nhập. Trong số các ân tứ Đức Thánh Linh ban cho các tín hữu được liệt kê trong I Cô-rinh-tô 12:8-10; 28-30; Ê-phê-sô 4:11; Rô-ma 12:6-8, thì ân tứ nói tiếng lạ gây nhiều thắc mắc, nhiều tranh luận, …

Read More »

CHÚA JESUS CHỊU CHẾT VÀO NGÀY NÀO TRONG TUẦN

CHÚA JESUS CHỊU CHẾT VÀO NGÀY NÀO TRONG TUẦN Trần Đình Tâm Theo Thánh Kinh hay theo truyền thống? Hầu hết Cơ-đốc nhân thuộc các hệ phái Tin Lành trên khắp thế giới đều tin rằng Chúa Jesus bị đóng đinh, chịu chết và được chôn trong phần mộ vào …

Read More »

Lý do Cơ-đốc nhân ngày nay giữ ngày Chủ Nhật

Lý do Cơ-đốc nhân ngày nay giữ ngày Chủ Nhật Trần Đình Tâm   Các vị lãnh đạo các hệ phái giữ ngày Sa-bát đã giảng dạy con cái Chúa phải giữ ngày Thứ Bảy trong tuần làm ngày nghỉ và thờ phượng Chúa, họ khẳng định giữ ngày Sa-bát …

Read More »

Cơ-đốc nhân có phải giữ ngày Sa-bát?

Cơ-đốc nhân có phải giữ ngày Sa-bát? Trần Đình Tâm   Giữ ngày Sa-bát (Thứ Bảy) làm ngày nghỉ và thờ phượng Chúa là điều răn thứ 4 trong 10 điều răn Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên như là giao ước giữa Ngài với họ. Có hệ phái …

Read More »