Chia Sẻ Niềm Tin

HÒM GIAO ƯỚC Ở ĐÂU NGÀY NAY?

HÒM GIAO ƯỚC Ở ĐÂU NGÀY NAY? Trần Đình Tâm    Một vấn đề thường gây sự tò mò cho những người nghiên cứu về thời kỳ sau cùng có liên quan đến việc dân Do Thái xây dựng lại đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, đó là Hòm Giao Ước (ark …

Read More »

ANTICHRIST TRONG THƯ TÍN GIĂNG

ANTICHRIST TRONG THƯ TÍN GIĂNG Trần Đình Tâm   Từ ngữ Antichrist (tiếng Hy-lạp: Antichristos) được tạo thành bởi hai từ “anti” và “christos”. “Anti” có nghĩa là đối kháng (opposite), chống lại (against); “christos” có nghĩa là chịu xức dầu.Vậy, “antichrist” có nghĩa đối kháng hay chống nghịch lại tất cả mọi điều gì thuộc về Chúa Jesus Christ. 1. Antichrist …

Read More »

SỰ SỐNG LẠI THỨ NHẤT VÀ SỰ CHẾT THỨ HAI

SỰ SỐNG LẠI THỨ NHẤT VÀ SỰ CHẾT THỨ HAI Trần Đình Tâm   1. Khảo sát Khải Huyền 20: 4-6. Khải Huyền đoạn 19 tường thuật Sứ đồ Giăng nhìn thấy khải tượng Chúa Jesus tái lâm trên đất sau 7 năm đại nạn, Ngài tiêu diệt tất cả …

Read More »

CƠ-ĐỐC NHÂN TRƯỚC SỰ PHÁN XÉT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

CƠ-ĐỐC NHÂN TRƯỚC SỰ PHÁN XÉT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Trần Đình Tâm Hội Thánh đang sống trong giai đoạn gần với thời kỳ cuối cùng hơn bao giờ hết, cho nên người tín đồ của Chúa Jesus cần hiểu rõ chương trình của Đức Chúa Trời cho thời kỳ …

Read More »

SỰ TÁI LÂM CỦA CHÚA JESUS

SỰ TÁI LÂM CỦA CHÚA JESUS Trần Đình Tâm  Dẫn nhập. Sự tái lâm của Chúa Jesus hay còn gọi là “sự trở lại lần thứ hai của Chúa Jesus” (The second coming of Christ) đã được các sách tiên tri trong Cựu Ước, và hầu hết các sách trong …

Read More »

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC LỜI TIÊN TRI TRONG KINH THÁNH

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC LỜI TIÊN TRI TRONG KINH THÁNH Trần Đình Tâm   Các lời tiên tri trong Kinh Thánh đã không được chú ý đúng mực.  Đa số các con dân Chúa trong các Hội Thánh ngày nay rất ít chú ý đến việc tìm hiểu, suy …

Read More »

PHÂN BIỆT HAI SỰ KIỆN: CHÚA TIẾP RƯỚC HỘI THÁNH VÀ CHÚA TÁI LÂM.

PHÂN BIỆT HAI SỰ KIỆN: CHÚA TIẾP RƯỚC HỘI THÁNH VÀ CHÚA TÁI LÂM. Trần Đình Tâm   Việc nghiên cứu cẩn thận các phần Kinh Thánh có liên quan đến sự trở lại của Chúa Jesus, chúng ta sẽ thấy sự trở lại của Ngài bao gồm hai giai …

Read More »

Khải Huyền Chương 6 (Phần 1)

     Khải Huyền Chương 6 (Phần 1)                                                                         Trần Đình Tâm         …

Read More »

Khải Huyền Chương Bốn (Phần 3)

    Khải Huyền Chương Bốn (Phần 3)                                                                      Trần Đình Tâm             …

Read More »

Năm Ngón Tay Cầu Nguyện

Năm Ngón Tay Cầu Nguyện Đăng bởi  Van Anh  – 05/05/2018 495 Ngón tay cái (những người thân thiết với bạn) Ngón tay cái là ngón tay gần bạn nhất. Vì vậy, hãy bắt đầu lời cầu nguyện của mình bằng cách cầu nguyện cho những người gần gũi nhất …

Read More »