Chia Sẻ Niềm Tin

Tin Cậy Điều Chắc Chắn

Tin Cậy Điều Chắc Chắn “Kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị xiêu ngã; còn người công bình được xanh tươi như lá cây.” – Châm-ngôn 11:28 Nhà biện giáo Cơ Đốc người Anh, C.S. Lewis nói rằng, “Đừng để hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào …

Read More »

TẠI SAO ĐỨC CHÚA TRỜI THỬ ÁP-RA-HAM?

TẠI SAO ĐỨC CHÚA TRỜI THỬ ÁP-RA-HAM?   Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 22:1 “Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và …

Read More »

Cánh cửa nào sẽ mở cho công việc của tôi?

Cánh cửa nào sẽ mở cho công việc của tôi? DƯỠNG LINH 10:21 16/09/2020 Oneway.vn – Năm 2019, cuộc sống của tôi như một chuyến “tàu ​​lượn siêu tốc”. Giáng sinh 2018, tôi nộp đơn xin từ chức tại trung tâm chăm sóc sinh viên mà tôi gắn bó vài …

Read More »

Thời Gian Loại Trừ Lời Nói Tự Ti

Thời Gian Loại Trừ Lời Nói Tự Ti “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra”. (Châm Ngôn 4:23) Rất lâu trước khi có ngành tâm lý học, Đức Chúa Trời cho biết những suy nghĩ xác định …

Read More »

CÓ BAO NHIÊU VUA HÊ-RỐT ĐƯỢC KỂ TRONG TÂN ƯỚC?

  CÓ BAO NHIÊU VUA HÊ-RỐT ĐƯỢC KỂ TRONG TÂN ƯỚC?   Câu hỏi: Có bao nhiêu vị vua Hê-rốt được nói đến trong Kinh Thánh? Giải đáp: Có 6 vị vua Hê-rốt khác nhau nhưng cùng gia tộc được Tân Ước nói đến: 1. Hê-rốt Đại đế (Herod the Great). …

Read More »

Cầu nguyện: Cho điều gì, tại sao và bằng cách nào?

Cầu nguyện: Cho điều gì, tại sao và bằng cách nào? DƯỠNG LINH 01:34 15/09/2020   Oneway.vn – Cầu nguyện được định nghĩa đơn giản là một cuộc trò chuyện giữa Chúa và người thuộc về Ngài. Lời cầu nguyện thường là những nhu cầu, nan đề của cá nhân …

Read More »

Chớ Mệt Nhọc, Không Trễ Nải

Chớ Mệt Nhọc, Không Trễ Nải “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.” – Ga-la-ti 6:9 Thư Ga-la-ti chương 6, từ câu 6 đến 11 là những lời dạy về việc “gieo và gặt”. Phao-lô khuyên …

Read More »