Chia Sẻ Niềm Tin

TẠ ƠN CHÚA.–BÌNH THƠ

BÌNH THƠ–TẠ ƠN CHÚA.   Tạ ơn Chúa! Qua bao ngày dài tháng rộng Đã nuôi con trong sâu thẳm tình Ngài Hiểu giá trị cõi người là bọt sóng Sống trong Ngài cuộc sống có ngày mai. Con sẽ về, vào rạng đông hay chiều tối Tin chắc Ngài …

Read More »

Đi Vào Trong Sự Tạ Ơn –

Đi Vào Trong Sự Tạ Ơn – MỘT BÀI THƠ HAY VỀ TẠ ƠN. (Kính tặng nhà thơ Thanh Hữu kính yêu!) Có những lúc trong đời ta quên lãng,  Những phước lành mà Chúa đã ban cho.  Mãi bon chen, mãi vất vả âu lo,  Chuyện cơm áo, chuyện …

Read More »

Hiện tượng đặt tay té ngã

  Hiện tượng đặt tay té ngã                                                                 Trần Đình Tâm   1. Hiện tượng đặt tay té ngã …

Read More »

BÔNG TRÁI VÀ CÁC ÂN TỨ CỦA ĐỨC THÁNH LINH

From Vietchristian BÔNG TRÁI VÀ CÁC ÂN TỨ CỦA ĐỨC THÁNH LINH TRÁI THÁNH LINH. Các vị của Trái Thánh Linh: Ga-la-ti 5:22,23 liệt kê 9 mùi vị như một đơn vị độc nhất của một trái. Yêu thương: Đây là tình yêu thiên thượng, một đức tánh của Đức …

Read More »

SỰ CÔNG BÌNH ĐẾN BỞI ĐỨC TIN

SỰ CÔNG BÌNH ĐẾN BỞI ĐỨC TIN huongdiministries    Warren W. Wiersbe A-bên A-BÊN “Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình.” Hêb. 11:4 Điều quan trọng trong cuộc sống không phải là những gì chúng …

Read More »

NHỮNG TỘI LỖI NGHỊCH LẠI ĐỨC THÁNH LINH.

NHỮNG TỘI LỖI NGHỊCH LẠI ĐỨC THÁNH LINH. From: VietChristian.com LỜI GIỚI THIỆU: Đức Thánh Linh là một Thân vị mà người ta có thể phạm tội chống lại Ngài. Chúng ta hãy cẩn thận kẻo phạm tội cùng Ngài dù là ý thức hay không ý thức, vô tình …

Read More »

Chúa Dùng Người Tầm Thường

Chúa Dùng Người Tầm Thường 20/09/2017 3552 Sáng 26:1-35 Có bao giờ quí vị cảm thấy Đức Chúa Trời không thể dùng quí vị hầu việc Ngài vì quí vị là quá tầm thường không? Tôi thỉnh thoảng có ý nghĩ đó. Nhưng tôi được khích lệ rất nhiều vì …

Read More »

Ghê-đê-ôn Được Chúa Dùng

Ghê-đê-ôn Được Chúa Dùng 26/09/2017 Được Chúa dùng là đặc ân mà Đức Chúa Trời dành cho những ai thuộc về Ngài và sẵn sàng để Ngài sử dụng. Khác với những địa vị trong xã hội, người được Chúa dùng không thể tự cất nhắc mình lên bằng tiền …

Read More »

QUYỀN TỂ TRỊ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ Ý CHÍ TỰ DO CỦA CON NGƯỜI

QUYỀN TỂ TRỊ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ Ý CHÍ TỰ DO CỦA CON NGƯỜI Trần Đình Tâm   1. Ý Chúa hay ý con người? Tất cả những sự việc xãy ra chung quanh chúng ta, dù tốt hay xấu, là do ý Chúa hay ý của con người? …

Read More »

ĐỐI ĐÁP VỚI CHỨNG NHÂN GIÊ-HÔ-VA

ĐỐI ĐÁP VỚI CHỨNG NHÂN GIÊ-HÔ-VA David A.Reed   Nội dung: (Quý vị có thể “click” vào các đề mục bên dưới để chọn phần muốn đọc) A. Mở đầu B. Các Chứng nhân của Đức Giê-hô-va tin gì? C. Bộ Kinh Thánh Chứng nhân Đức Giê-hô-va sử dụng. D. …

Read More »