Chia Sẻ Niềm Tin

Đau khổ không bao giờ là vô ích

Đau khổ không bao giờ là vô ích DƯỠNG LINH 02:19 09/12/2019       Oneway.vn – Chứng kiến anh em trong Chúa chịu đau khổ với đức tin kiên trì sẽ thêm sức để chúng ta chống lại sự lừa dối của satan.  Khi nhìn người khác đi qua …

Read More »

Nói về Chúa trong 10 từ

Nói về Chúa trong 10 từ DƯỠNG LINH 09:55 17/07/2019       Oneway.vn – Nói về Chúa hay Chia sẻ Phúc âm phải là tâm điểm trong mọi chức vụ, vì Phúc âm là trung tâm của mọi điều chúng ta làm. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta tập …

Read More »

Giáng Sinh: Một câu chuyện về công tác cứu chuộc

Giáng Sinh: Một câu chuyện về công tác cứu chuộc DƯỠNG LINH 04:15 05/12/2019       Oneway.vn – Mỗi dịp Giáng sinh, giữa những buổi lễ, những trang hoàng và truyền thống, nhiều Cơ đốc nhân lo ngại về nguồn gốc ngoại giáo của Giáng Sinh (ít nhất là …

Read More »

Bài học từ phần mở đầu của các thư tín

Bài học từ phần mở đầu của các thư tín Trần Đình Tâm   Trong tổng số 13 thư tín sứ đồ Phao-lô viết trong Tân Ước, thư của Gia-cơ, thư của Phi-e-rơ, thư của Giăng và thư của Giu-đe, nếu căn cứ vào đối tượng nhận thư, chúng ta …

Read More »

Ý nghĩa của Thánh lễ Báp-têm

Ý nghĩa của Thánh lễ Báp-têm NIỀM TIN CĂN BẢN 02:14 25/11/2019   Oneway.vn – Từ ngữ “báp-têm” phiên âm từ chữ baptême của tiếng Pháp (tiếng Anh là baptism). Những chữ nầy gốc từ chữ baptisma trong tiếng Hi-lạp (ngôn ngữ của Thánh Kinh Tân Ước). Chữ baptisma phát …

Read More »

Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi ba điều

Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi ba điều HTTL Hà Nội – Khi người ngoại hỏi bạn về Đức Chúa Trời, bạn thường trả lời họ như thế nào? Ngài là tình yêu thương, Ngài là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài đã chết trên thập tự giá …

Read More »

Mùa Vọng: Dọn lòng đón Chúa Giáng Sinh

Mùa Vọng: Dọn lòng đón Chúa Giáng Sinh DƯỠNG LINH 02:41 04/12/2019   Oneway.vn – Đừng để Giáng Sinh đến mà chưa kịp chuẩn bị về mặt tâm linh.   “Người sẽ làm cho nhiều con trai Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ; chính người lại …

Read More »

 Chúa Giê-xu Là Ai ?

 Chúa Giê-xu Là Ai ? Ngài là Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Ngài đã là Chúa từ trước khi thế gian được tạo nên.. Nhưng để trả giá cho tội lỗi chúng ta, Ngài đã phải bước đi trên đất như một con người và gánh …

Read More »