Chia Sẻ Niềm Tin

CHÚA DỌN ĐỀN THỜ GIÊ-RU-SA-LEM

CHÚA DỌN ĐỀN THỜ GIÊ-RU-SA-LEM     CHÚA GIÊ-SU DỌN ĐỀN THỜ Kinh Thánh: Mathiơ 21: 12-17, Luca 41-48Mục đích: Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, …

Read More »

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC LỜI TIÊN TRI TRONG KINH THÁNH

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC LỜI TIÊN TRI TRONG KINH THÁNH Trần Đình Tâm Các lời tiên tri trong Kinh Thánh đã không được chú ý đúng mực. Đa số các con dân Chúa trong các Hội Thánh ngày nay rất ít chú ý đến việc tìm hiểu, suy gẫm …

Read More »

TẠI SAO Ê-VA ĐƯỢC TẠO DỰNG TỪ XƯƠNG SƯỜN CỦA A-ĐAM?

TẠI SAO Ê-VA ĐƯỢC TẠO DỰNG TỪ XƯƠNG SƯỜN CỦA A-ĐAM? Sáng Thế ký 2:21-23 “Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, …

Read More »

ANTICHRIST TRONG THƯ TÍN GIĂNG

ANTICHRIST TRONG THƯ TÍN GIĂNG Trần Đình Tâm Từ ngữ Antichrist (tiếng Hy-lạp: Antichristos) được tạo thành bởi hai từ “anti” và “christos”. “Anti” có nghĩa là đối kháng (opposite), chống lại (against); “christos” có nghĩa là chịu xức dầu.Vậy, “antichrist” có nghĩa đối kháng hay chống nghịch lại tất …

Read More »

SỰ CẤT HỘI THÁNH VỀ TRỜI

SỰ CẤT HỘI THÁNH VỀ TRỜI Trần Đình Tâm Dẫn nhập: Hầu hết Cơ-đốc nhân ngày nay đều được nghe nói đến “Chúa Jesus sẽ tái lâm” hay “Chúa sẽ trở lại”, tuy nhiên, chúng ta lại hiểu sự tái lâm của Chúa Jesus một cách khá mơ hồ mà …

Read More »

LỜI TIÊN TRI VỀ BẢY MƯƠI TUẦN LỄ

LỜI TIÊN TRI VỀ BẢY MƯƠI TUẦN LỄ Trần Đình Tâm Dẫn Nhập: Đa-ni-ên ở trong nhóm người Do Thái đầu tiên bị bắt qua Ba-by-lôn làm phu tù vào năm 605 BC, ông sống tại Ba-by-lôn trải qua nhiều đời vua, từ các vua của đế quốc Ba-by-lôn là …

Read More »

LỜI TIÊN TRI VỀ DÂN NGOẠI BANG

LỜI TIÊN TRI VỀ DÂN NGOẠI BANG Trần Đình Tâm Dẫn nhập: “Họ (dân Do Thái) sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại, thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được …

Read More »

Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ trong 6 ngày hay lâu hơn?

Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ trong 6 ngày hay lâu hơn?    Sáng Thế Ký 1:1-31 – “… Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhất.”…                               … “… Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu.” Câu hỏi: Theo …

Read More »

Bước Một Bước Đức Tin

Bước Một Bước Đức Tin Đôi khi Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta thêm một bước đức tin nữa. Tiến sĩ Oswald J. Smith có một đam mê cháy bỏng, khao khát “qua công tác truyền giáo thế giới.” Toàn bộ chức vụ của Hội Thánh People của ông …

Read More »

Được Ở Trong Nhà Chúa

Được Ở Trong Nhà Chúa “Tôi đã xin Ðức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Ðức Giê-hô-va, Ðể nhìn xem sự tốt đẹp của Ðức Giê-hô-va, Và cầu hỏi trong đền của Ngài. ” (Thi-thiên 27:4) Có một …

Read More »