Chia Sẻ Niềm Tin

SỰ DÂNG PHẦN MƯỜI TRONG THỜI CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC

  SỰ DÂNG PHẦN MƯỜI TRONG THỜI CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC                                                                  Trần Đình Tâm Dẫn Nhập:   …

Read More »

SỰ DÂNG PHẦN MƯỜI TRONG THỜI CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC

  SỰ DÂNG PHẦN MƯỜI TRONG THỜI CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC                                                                  Trần Đình Tâm Dẫn Nhập:   …

Read More »

Khải Huyền Chương 5 (Phần 3)

Khải Huyền Chương 5 (Phần 3)                                                                       Trần Đình Tâm             …

Read More »

KHẢI HUYỀN CHƯƠNG 5 (phần 2)

KHẢI HUYỀN CHƯƠNG 5 (phần 2) Trần Đình Tâm   Chiên Con Có Thẩm Quyền Mở Cuộn Sách 7 Ấn   5:5:     “Bấy giờ, một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng: Chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Giu-đa,       tức là Chồi …

Read More »

GIÁ TRỊ CỦA LINH HỒN

GIÁ TRỊ CỦA LINH HỒN huongdiministries  GIÁ TRỊ CỦA LINH HỒN Con người có thể xác và có linh hồn, có phần thuộc thể và phần thuộc linh. Con người khác với các loài vật. Con vật chỉ có thể xác nhưng không có linh hồn. Con vật không tiến …

Read More »

Khải Huyền Chương 5 (Phần 1)

  Khải Huyền Chương 5 (Phần 1)                                                                     Trần Đình Tâm               …

Read More »

Tin Lành có được rao giảng cho người chết?

Tin Lành có được rao giảng cho người chết?   I Phi-e-rơ 4:6: “Vì ấy bởi điều đó mà Tin Lành cũng đã giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần …

Read More »

Vai Trò Của Mục Sư

Vai Trò Của Mục Sư huongdiministries   Bài trước: http://huongdionline.com/2018/10/20/vi-tri-trung-tam-cua-hoi-thanh/ Vai trò của Mục sư là gì? Vậy thì vai trò của Mục sư trong một Hội Thánh hướng đến việc môn đồ hóa muôn dân là gì? Sách Ê-phê-sô cho chúng ta nhận biết thấu đáo về điều này. Phao-lô …

Read More »

 Antichrist (Phần 1)

 Antichrist (Phần 1)                                                                         Trần Đình Tâm   Nhân vật được các tài liệu viết về thời …

Read More »

HÒM GIAO ƯỚC Ở ĐÂU NGÀY NAY?

HÒM GIAO ƯỚC Ở ĐÂU NGÀY NAY? Trần Đình Tâm    Một vấn đề thường gây sự tò mò cho những người nghiên cứu về thời kỳ sau cùng có liên quan đến việc dân Do Thái xây dựng lại đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, đó là Hòm Giao Ước (ark …

Read More »