Chia Sẻ Niềm Tin

Say Linh Quyền

Say Linh Quyền   Từ bài giảng luận “Đầy Dẫy Đức Thánh Linh-Tôn Vinh Đức Chúa Trời ” CN June 09, 2019 – Hội Thánh North Hollywood Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành …

Read More »

6:6-10 GIEO GÌ GẶT NẤY

6:6-10 GIEO GÌ GẶT NẤY 6 Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. 7 Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. 8 Kẻ gieo …

Read More »

Chúa Thông Biết Lòng Người

Chúa Thông Biết Lòng Người 1 Các Vua 8:39, “thì xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, dủ nghe, và tha thứ cho, đối đãi, báo ứng mỗi người tùy theo công việc họ, vì Chúa thông biết lòng của họ (thật chỉ một mình Chúa biết lòng …

Read More »

Hỡi Cha, Chúng Con Thật Sự Cần Cha

Hỡi Cha, Chúng Con Thật Sự Cần Cha Bác Sĩ James C. Dobson [ English | Vietnamese ]Nó đã xãy ra đầu tiên vào năm 1969. Tôi đang chạy với một vận tốc lạ thường, đang tập hết sức tôi giống như mọi người đàn ông khác mà tôi đã biết. Tám …

Read More »

Những Lời Hứa Cho Những Người Cha

Những Lời Hứa Cho Những Người Cha [ Chinese | English | Vietnamese ]Lời của Thượng Đế được làm tràn đầy với sự khuyến khích và lời hướng dẫn cho bạn như là một người cha. Khi bạn lo lắng. “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, …

Read More »

Chân Dung Của Một Người Cha

Chân Dung Của Một Người Cha   Annette LaPlaca [ English | Vietnamese ]Một người cha là gì? Đối với con của ông ta, ông là người bạn-nô-đùa số-một — là người mà đi xuống thảm để giật lộn hay làm buồn cười (chọc lét), người mà chập chạp lên giường để …

Read More »