Chia Sẻ Niềm Tin

KHẢI HUYỀN CHƯƠNG BỐN (Phần 2)

  KHẢI HUYỀN CHƯƠNG BỐN (Phần 2)                                                                      Trần Đình Tâm               …

Read More »

KHẢI HUYỀN CHƯƠNG BỐN (Phần 1)

KHẢI HUYỀN CHƯƠNG BỐN (Phần 1)   Trần Đình Tâm   Cái cửa mở ra trên trời 4:1: Kế đó, tôi nhìn xem, nầy, một cái cửa mở ra trên trời; và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi, vang rền như tiếng loa, phán cùng tôi …

Read More »

Khải tượng là gì?

Khải tượng là gì?   Trần Đình Tâm   Những người có lòng sốt sắng hầu việc Chúa thường nói đến Khải tượng như là một điều cần thiết phải có trong mục đích phục vụ Chúa và mở mang Hội Thánh. Tuy nhiên có bao giờ chúng ta suy gẫm “khải …

Read More »

Tại sao Chúa cấm A-đam ăn trái cây biết điều thiện điều ác?

Tại sao Chúa cấm A-đam ăn trái cây biết điều thiện điều ác? Sáng Thế Ký 2:16,17 “Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ …

Read More »

Tại sao Chúa cấm A-đam ăn trái cây biết điều thiện điều ác?

Tại sao Chúa cấm A-đam ăn trái cây biết điều thiện điều ác? Sáng Thế Ký 2:16,17 “Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ …

Read More »

Ma có thật sự hiện hữu không?

Ma có thật sự hiện hữu không? Trần Đình Tâm Có ma (ghost) không? Hay ma có thật sự hiện hữu không? Câu hỏi nầy không có gì xa lạ hay mới mẻ. Nhân loại ở khắp nơi trên thế giới, sống trong mọi thời đại thường nêu lên thắc …

Read More »

Trẻ em qua đời có được cứu không?

Trẻ em qua đời có được cứu không? Trần đình Tâm Trẻ em từ lúc sơ sinh cho đến lứa tuổi hiểu biết để có thể nghe và hiểu về Tin Lành cứu rỗi, nếu qua đời có được cứu không và sẽ đi đâu? Để trả lời câu hỏi …

Read More »

Ý nghĩa và mục đích của Tiệc Thánh

Ý nghĩa và mục đích của Tiệc Thánh Trần Đình Tâm Mỗi Chủ Nhật đầu tháng, con cái Chúa trong các Hội thánh tổ chức tham dự Tiệc Thánh. Nếu chúng ta dự Tiệc Thánh theo thói quen và chỉ chú trọng đến nghi thức bề ngoài mà không hiểu …

Read More »

Tại sao con rắn làm hình bóng về Chúa Jesus?

Tại sao con rắn làm hình bóng về Chúa Jesus?   Giăng 3:14,15 “Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.” Câu hỏi: Con …

Read More »

MỤC ĐÍCH CỦA SỰ ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH

MỤC ĐÍCH CỦA SỰ ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH   Trần Đình Tâm Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh hay được Đức Thánh Linh đổ đầy trong đời sống (being filled with The Holy Spirit) là chủ đề được một số nhà thần học nghiên cứu, thỉnh thoảng được giảng …

Read More »