Chia Sẻ Niềm Tin

Bốn định luật thuộc linh là gì?

Bốn định luật thuộc linh là gì? Câu hỏi: Bốn định luật thuộc linh là gì? Trả lời: Bốn định luật thuộc linh là cách chia sẻ tin mừng về sự cứu rỗi qua niềm tin vào Chúa Giê-xu Christ. Đây là cách đơn giản sắp xếp lại những thông tin …

Read More »

TRUY TÌM NGÀY CHÚA JESUS GIÁNG SINH

TRUY TÌM NGÀY CHÚA JESUS GIÁNG SINH Trần Đình Tâm   Theo thông lệ, ngày 25 tháng 12 mỗi năm là ngày các Cơ-đốc nhân trên toàn thế giới kỷ niệm Chúa Jêsus giáng sanh. Tuy nhiên, có bao nhiêu con cái Chúa ngày nay đặt câu hỏi: Có thật …

Read More »

Sinh lại làm Cơ Đốc nhân nghĩa là gì?

Sinh lại làm Cơ Đốc nhân nghĩa là gì? Câu hỏi: Sinh lại làm Cơ Đốc nhân nghĩa là gì? Trả lời: Sinh lại làm Cơ Đốc nhân nghĩa là gì? Trang cổ điển từ Kinh Thánh Giăng 3:1-21 có những lời giải thích cho câu hỏi này. Chúa Giê Xu …

Read More »

TÔI TỚ CHÚA HAY CON CÁI CHÚA

TÔI TỚ CHÚA HAY CON CÁI CHÚA Trần Đình Tâm Theo thói quen, người tín hữu trong tất cả các Hệ phái Tin Lành Việt Nam gọi các vị mục sư là “tôi tớ Chúa” hay “đầy tớ Chúa”, và gọi các tín hữu là “con cái Chúa”. Mỗi khi dùng cụm từ “tôi tớ Chúa” là ám …

Read More »

‘Khi COVID-19 làm gián đoạn cuộc sống tôi’

‘Khi COVID-19 làm gián đoạn cuộc sống tôi’ DƯỠNG LINH 09:31 02/03/2021 Oneway.vn – Tôi là người thích lên kế hoạch. Vài tuần trước ngày làm việc cuối cùng của năm, tôi đã mua vé máy bay cho chuyến phiêu lưu kéo dài hai tháng của mình. Trong tâm trí …

Read More »