Chia Sẻ Niềm Tin

BÔNG TRÁI VÀ CÁC ÂN TỨ CỦA ĐỨC THÁNH LINH

From Vietchristian BÔNG TRÁI VÀ CÁC ÂN TỨ CỦA ĐỨC THÁNH LINH TRÁI THÁNH LINH. Các vị của Trái Thánh Linh: Ga-la-ti 5:22,23 liệt kê 9 mùi vị như một đơn vị độc nhất của một trái. Yêu thương: Đây là tình yêu thiên thượng, một đức tánh của Đức …

Read More »

SỰ CÔNG BÌNH ĐẾN BỞI ĐỨC TIN

SỰ CÔNG BÌNH ĐẾN BỞI ĐỨC TIN huongdiministries    Warren W. Wiersbe A-bên A-BÊN “Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình.” Hêb. 11:4 Điều quan trọng trong cuộc sống không phải là những gì chúng …

Read More »

NHỮNG TỘI LỖI NGHỊCH LẠI ĐỨC THÁNH LINH.

NHỮNG TỘI LỖI NGHỊCH LẠI ĐỨC THÁNH LINH. From: VietChristian.com LỜI GIỚI THIỆU: Đức Thánh Linh là một Thân vị mà người ta có thể phạm tội chống lại Ngài. Chúng ta hãy cẩn thận kẻo phạm tội cùng Ngài dù là ý thức hay không ý thức, vô tình …

Read More »

Chúa Dùng Người Tầm Thường

Chúa Dùng Người Tầm Thường 20/09/2017 3552 Sáng 26:1-35 Có bao giờ quí vị cảm thấy Đức Chúa Trời không thể dùng quí vị hầu việc Ngài vì quí vị là quá tầm thường không? Tôi thỉnh thoảng có ý nghĩ đó. Nhưng tôi được khích lệ rất nhiều vì …

Read More »

Ghê-đê-ôn Được Chúa Dùng

Ghê-đê-ôn Được Chúa Dùng 26/09/2017 Được Chúa dùng là đặc ân mà Đức Chúa Trời dành cho những ai thuộc về Ngài và sẵn sàng để Ngài sử dụng. Khác với những địa vị trong xã hội, người được Chúa dùng không thể tự cất nhắc mình lên bằng tiền …

Read More »

ĐỐI ĐÁP VỚI CHỨNG NHÂN GIÊ-HÔ-VA

ĐỐI ĐÁP VỚI CHỨNG NHÂN GIÊ-HÔ-VA David A.Reed   Nội dung: (Quý vị có thể “click” vào các đề mục bên dưới để chọn phần muốn đọc) A. Mở đầu B. Các Chứng nhân của Đức Giê-hô-va tin gì? C. Bộ Kinh Thánh Chứng nhân Đức Giê-hô-va sử dụng. D. …

Read More »

  TRUY TÌM NGÀY CHÚA JESUS GIÁNG SINH

  TRUY TÌM NGÀY CHÚA JESUS GIÁNG SINH Trần Đình Tâm   Theo thông lệ, ngày 25 tháng 12 mỗi năm là ngày các Cơ-đốc nhân trên toàn thế giới kỷ niệm Chúa Jêsus giáng sanh. Tuy nhiên, có bao nhiêu con cái Chúa ngày nay đặt câu hỏi: Có …

Read More »

TÔI TỚ CHÚA HAY CON CÁI CHÚA

TÔI TỚ CHÚA HAY CON CÁI CHÚA Trần Đình Tâm   Theo thói quen, người tín hữu trong tất cả các Hệ phái Tin Lành Việt Nam gọi các vị mục sư là “tôi tớ Chúa” hay “đầy tớ Chúa”, và gọi các tín hữu là “con cái Chúa”. Mỗi …

Read More »