Chia Sẻ Niềm Tin

PHÉP BÁP-TÊM BẰNG NƯỚC

PHÉP BÁP-TÊM BẰNG NƯỚC Trần Đình Tâm   Phép báp-têm là một nghi thức rất thông thường mà người tín hữu được nhận một lần trong đời sau khi tin nhận Chúa Jesus. Tuy nhiên, có những ý kiến khác nhau chung quanh vấn đề báp-têm, phát xuất từ quan …

Read More »

Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ trong 6 ngày hay lâu hơn?

Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ trong 6 ngày hay lâu hơn?    Sáng Thế Ký 1:1-31 – “… Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhất.”…                               … “… Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu.” Câu hỏi: Theo …

Read More »

 SỰ TIỀN ĐỊNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ Ý CHÍ TỰ DO CỦA CON NGƯỜI

                             SỰ TIỀN ĐỊNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ Ý CHÍ TỰ DO CỦA CON NGƯỜI                                           …

Read More »

Hai bộ áo của loài người

 Hai bộ áo của loài người Trần Đình Tâm Kinh Thánh, là Lời của Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta biết loài người đầu tiên được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký chương 1-3). Tổ tiên của loài người là A-đam và Ê-va được Chúa …

Read More »

“TIẾNG MẸ”-MỘT BÀI THƠ VỀ MẸ CẢM ĐỘNG LÒNG NGƯỜI.

Mừng ngày Lễ Mẹ 2017.    -Mục sư Nguyễn – Đình – Liễu- “TIẾNG MẸ”-MỘT BÀI THƠ VỀ MẸ CẢM ĐỘNG LÒNG NGƯỜI. (Kính tặng những người Mẹ và tặng thi sĩ Thái Trịnh)   Là một người yêu văn chương thơ phú, nên sở thích của tôi là thường …

Read More »

Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ trong 6 ngày hay lâu hơn?

Giải đáp Thắc mắc trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ trong 6 ngày hay lâu hơn? Ron Rhodes    Sáng Thế Ký 1:1-31 – “… Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhất.”…                               … “… Vậy, có buổi chiều và buổi …

Read More »

LINH HỒN CON NGƯỜI ĐI ĐÂU SAU KHI CHẾT?

LINH HỒN CON NGƯỜI ĐI ĐÂU SAU KHI CHẾT? Khảo Luận: Trần Đình Tâm   “Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình” (Thi Thiên 146:4) “Và bụi tro trở về đất như nguyên thủy, còn thần linh trở về với Đức Chúa Trời là Đấng …

Read More »

Dùng của bất nghĩa mà kết bạn?

GIẢI ĐÁP KINH THÁNH TrẦn ĐÌnh TÂm  Dùng của bất nghĩa mà kết bạn?   Lu-ca 16:9: “Còn ta nói cho các ngươi: Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời.” Câu hỏi: Tại sao Chúa Jesus dạy …

Read More »

Ai Là Người Được Xức Dầu?

   Ai Là Người Được Xức Dầu?           Trần Đình Tâm                                                              Sự xức dầu được đề cập nhiều lần trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, Cựu Ước trình bày nhiều hơn Tân Ước. Trong bài học Kinh Thánh nầy, chúng ta hãy tìm hiểu sự xức dầu được …

Read More »

LỜI TIÊN TRI VỀ DÂN NGOẠI BANG

LỜI TIÊN TRI VỀ DÂN NGOẠI BANG Trần Đình Tâm Dẫn nhập: “Họ (dân Do Thái) sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại, thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được …

Read More »