Chia Sẻ Niềm Tin

Chuyện Về… Năm Người Cha

Chuyện Về… Năm Người Cha   (Kính tặng tất cả những người cha!) Kinh thánh: Thánh Thi 103: 13; Ê-phê-sô 6: 4; Gia-cơ 1: 17. Như thường lệ, hằng năm ở nước Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới, nhất là các nước ở Tây phương, người ta thường …

Read More »

Thờ Phượng Chúa

Thờ Phượng Chúa   “Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. ” (Giăng 4:24a) Kinh Thánh cho biết mục đích Đức Chúa Trời tạo dựng con người là để làm vinh hiển danh Ngài. Con dân Chúa …

Read More »

Lớn Lên Trong Chúa

Lớn Lên Trong Chúa Từ bài giảng luận “Tăng Trưởng & Tin Kính” CN May 02, 2019 – Hội Thánh North Hollywood Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.(Phi-líp 4:4) (đọc Phi-líp 1:9-11) Bức thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho …

Read More »

Ma có thật sự hiện hữu không?

     Ma có thật sự hiện hữu không?                                                                  Trần Đình Tâm   Có ma (ghost) không? Hay ma có thật sự …

Read More »

Tác Phẩm Của Chúa

Tác Phẩm Của Chúa “Vì bởi ân điển, qua đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Vì chúng ta là …

Read More »

Chuyện Về… Tình Cha

Chuyện Về… Tình Cha (Kính tặng tất cả những người cha kính yêu!) Một trong những câu chuyện cảm động nhất viết về người cha từ xưa đến nay, mà tôi được biết, đó là câu chuyện về người con trai hoang đàng được ghi lại trong Kinh Thánh sách …

Read More »

Theo Lẽ Thật hay theo Truyền Thống

Theo Lẽ Thật hay theo Truyền Thống Trần Đình Tâm   Trong lãnh vực tổ chức, điều hành các hoạt động có liên quan đến sự gây dựng và phát triển Hội Thánh (thờ phượng, huấn luyện, giảng dạy, thông công v.v…) Hội Thánh cần tuyệt đối vâng theo các …

Read More »

Sự Hướng Dẫn Của Chúa Không Làm Bạn Bối Rối

Sự Hướng Dẫn Của Chúa Không Làm Bạn Bối Rối “Con đường Chúa ở trong biển, Các lối Chúa ở trong nước sâu, Còn các dấu bước Chúa không ai biết đến”. (Thi-thiên 77:19). Chúa có thể dùng ấn tượng để nói chuyện với chúng ta. Ngài có thể sử …

Read More »

Thiên Đàng Hay Địa Ngục

Thiên Đàng Hay Địa Ngục “Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.” – Khải-huyền 20:15 Sách Khải-huyền cho chúng ta biết những khái niệm về Thiên Đàng và Địa Ngục, là hai nơi mà có sự sống đời đời và sự chết …

Read More »