Chia Sẻ Niềm Tin

Ân Tứ  Nói Tiếng Lạ (Bài 1)

Ân Tứ  Nói Tiếng Lạ (Bài 1) Trần Đình Tâm Dẫn nhập. Trong số các ân tứ Đức Thánh Linh ban cho các tín hữu được liệt kê trong I Cô-rinh-tô 12:8-10; 28-30; Ê-phê-sô 4:11; Rô-ma 12:6-8, thì ân tứ nói tiếng lạ gây nhiều thắc mắc, nhiều tranh luận, …

Read More »

CHÚA JESUS CHỊU CHẾT VÀO NGÀY NÀO TRONG TUẦN

  CHÚA JESUS CHỊU CHẾT VÀO NGÀY NÀO TRONG TUẦN Trần Đình Tâm Theo Thánh Kinh hay theo truyền thống? Hầu hết Cơ-đốc nhân thuộc các hệ phái Tin Lành trên khắp thế giới đều tin rằng Chúa Jesus bị đóng đinh, chịu chết và được chôn trong phần mộ …

Read More »

Sau-lơ và người đàn bà cầu hồn Sa-mu-ên

              Khao Luan      Sau-lơ và người đàn bà cầu hồn Sa-mu-ên                                                               …

Read More »

Các Linh Hồn bị cầm tù là ai?

   Các Linh Hồn bị cầm tù là ai?   I Phi-e-rơ 3:19: “Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù” Câu hỏi: Đã có lúc Chúa Jesus giảng cho các linh hồn bị tù, các linh hồn bị tù chỉ về …

Read More »

Phao-lô có mở trường thần học Thần Học Ti-ra-nu?

Phao-lô có mở trường thần học Thần Học Ti-ra-nu?   Công Vụ Các Sứ Đồ 19:9 “Song vì có mấy người cứng lòng, từ chối không tin, gièm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người (sứ đồ Phao-lô) phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra, …

Read More »

“Ngày của Chúa” trong Khải Huyền 1:10 là ngày nào?

“Ngày của Chúa” trong Khải Huyền 1:10 là ngày nào?   Khải Huyền 1:10: “Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang, như tiếng loa” Câu hỏi: “Ngày của Chúa” là ngày nào? Ngày Thứ Bảy hay Chủ Nhật? Giải …

Read More »

“Tiếng mới” trong Mác 16:17,18 là loại ngôn ngữ gì?

  “Tiếng mới” trong Mác 16:17,18 là loại ngôn ngữ gì?   Mác 16:17,18: “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh Ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt …

Read More »

TẠI SAO ĐỨC CHÚA TRỜI THỬ ÁP-RA-HAM?

TẠI SAO ĐỨC CHÚA TRỜI THỬ ÁP-RA-HAM?   Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 22:1 “Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, …

Read More »

CÓ BAO NHIÊU VUA HÊ-RỐT ĐƯỢC KỂ TRONG TÂN ƯỚC?

CÓ BAO NHIÊU VUA HÊ-RỐT ĐƯỢC KỂ TRONG TÂN ƯỚC?   Câu hỏi: Có bao nhiêu vị vua Hê-rốt được nói đến trong Kinh Thánh? Giải đáp: Có 6 vị vua Hê-rốt khác nhau nhưng cùng gia tộc được Tân Ước nói đến: 1. Hê-rốt Đại đế (Herod the Great). …

Read More »

Gà gáy một hay hai lần sau khi Phi-e-rơ chối Chúa?

Gà gáy một hay hai lần sau khi Phi-e-rơ chối Chúa?   Câu hỏi: Ba sách Phúc Âm Ma-thi-ơ, Lu-ca và Giăng cho thấy ngay sau khi Phi-e-rơ chối Chúa, gà gáy một lần. Nhưng sách Mác lại cho biết gà gáy đến hai lần. Ai đúng? Làm thế nào …

Read More »