Chia Sẻ Niềm Tin

Đức Chúa Trời có bất công khi hình phạt U-xa?

Đức Chúa Trời có bất công khi hình phạt U-xa? II Sa-mu-ên 6:6,7: Khi đến sân đạp lúc của Na-côn, U-xa giơ tay lên nắm hòm của Đức Chúa Trời, bởi vì những con bò vấp ngã. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng U-xa; Đức Chúa …

Read More »

ÁP-RA-HAM CÓ MẮC TỘI NÓI DỐI?

ÁP-RA-HAM CÓ MẮC TỘI NÓI DỐI? Sáng Thế Ký 12:11-13: “Khi sắp vào xứ Ê-díp-tô, Áp-ram bèn nói cùng Sa-rai, vợ mình rằng: Nầy, ta biết ngươi là một người đàn bà đẹp. Gặp khi nào dân Ê-díp-tô thấy ngươi, họ sẽ nói rằng: Ấy là vợ hắn đó, họ …

Read More »

Tại sao con rắn làm hình bóng về Chúa Jesus?

Tại sao con rắn làm hình bóng về Chúa Jesus? Giăng 3:14,15 “Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.” Câu hỏi: Con rắn …

Read More »

 Ý nghĩa và mục đích của Tiệc Thánh

 Ý nghĩa và mục đích của Tiệc Thánh                                                                       Trần Đình Tâm     Mỗi Chủ …

Read More »

Thiên Chúa có phán dạy Cơ-đốc nhân qua chiêm bao?

Thiên Chúa có phán dạy Cơ-đốc nhân qua chiêm bao? Trần Đình Tâm   Kinh Thánh cho thấy Thiên Chúa có phán dạy hay bày tỏ chương trình của Ngài cho loài người qua chiêm bao. Trước hết, chúng ta cần phân biệt chiêm bao (dream) với khải tượng (vision) …

Read More »

Cơ-đốc nhân có ăn trộm Đức Chúa Trời trong phần mười?

Cơ-đốc nhân có ăn trộm Đức Chúa Trời trong phần mười? (Sự thật về Ma-la-chi 3:8-10) Trần Đình Tâm   Ngày nay, còn rất nhiều vị giữ chức vụ giảng dạy trong Hội Thánh tại Việt Nam cũng như ở hải ngoại đã dùng Ma-la-chi 3:8-10 để răn dạy các …

Read More »

Hội Thánh đầu tiên giữ ngày Sa-bát hay Chủ Nhật?

Hội Thánh đầu tiên giữ ngày Sa-bát hay Chủ Nhật? Trần Đình Tâm Giữ ngày Sa-bát (Thứ Bảy) làm ngày nghỉ và thờ phượng Chúa là điều răn thứ 4 trong 10 điều răn Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên như là giao ước giữa Ngài với họ. Có …

Read More »

MỤC ĐÍCH CỦA SỰ ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH

MỤC ĐÍCH CỦA SỰ ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH Trần Đình Tâm   Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh hay được Đức Thánh Linh đổ đầy trong đời sống (being filled with The Holy Spirit) là chủ đề được một số nhà thần học nghiên cứu, thỉnh thoảng được giảng …

Read More »

CÓ NÊN TREO HÌNH CHÂN DUNG CHÚA JESUS TRONG NHÀ?

CÓ NÊN TREO HÌNH CHÂN DUNG CHÚA JESUS TRONG NHÀ? Trần Đình Tâm   Trong nhà của nhiều con cái Chúa ngày nay cũng như các vị lãnh đạo Hội Thánh, có treo hình chân dung của Chúa Jesus. Chân dung của Chúa có thể là một bức tranh vẽ …

Read More »

CƠ-ĐỐC NHÂN CÓ CẦN BÁP-TÊM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH?

CƠ-ĐỐC NHÂN CÓ CẦN BÁP-TÊM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH? Trần Đình Tâm   Các vị lãnh đạo Hệ Phái Ngũ Tuần truyền dạy cho các con dân Chúa cần được Báp-têm bằng Đức Thánh Linh, như là một sự trãi nghiệm lần thứ hai về Đức Thánh Linh. Giáo lý …

Read More »