Chia Sẻ Niềm Tin

Tại sao con rắn làm hình bóng về Chúa Jesus?

Tại sao con rắn làm hình bóng về Chúa Jesus? Giăng 3:14,15 “Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.” Câu hỏi: Con rắn …

Read More »

 Ý nghĩa và mục đích của Tiệc Thánh

 Ý nghĩa và mục đích của Tiệc Thánh                                                                       Trần Đình Tâm     Mỗi Chủ …

Read More »

Thiên Chúa có phán dạy Cơ-đốc nhân qua chiêm bao?

Thiên Chúa có phán dạy Cơ-đốc nhân qua chiêm bao? Trần Đình Tâm   Kinh Thánh cho thấy Thiên Chúa có phán dạy hay bày tỏ chương trình của Ngài cho loài người qua chiêm bao. Trước hết, chúng ta cần phân biệt chiêm bao (dream) với khải tượng (vision) …

Read More »

Cơ-đốc nhân có ăn trộm Đức Chúa Trời trong phần mười?

Cơ-đốc nhân có ăn trộm Đức Chúa Trời trong phần mười? (Sự thật về Ma-la-chi 3:8-10) Trần Đình Tâm   Ngày nay, còn rất nhiều vị giữ chức vụ giảng dạy trong Hội Thánh tại Việt Nam cũng như ở hải ngoại đã dùng Ma-la-chi 3:8-10 để răn dạy các …

Read More »

Hội Thánh đầu tiên giữ ngày Sa-bát hay Chủ Nhật?

Hội Thánh đầu tiên giữ ngày Sa-bát hay Chủ Nhật? Trần Đình Tâm Giữ ngày Sa-bát (Thứ Bảy) làm ngày nghỉ và thờ phượng Chúa là điều răn thứ 4 trong 10 điều răn Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên như là giao ước giữa Ngài với họ. Có …

Read More »

MỤC ĐÍCH CỦA SỰ ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH

MỤC ĐÍCH CỦA SỰ ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH Trần Đình Tâm   Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh hay được Đức Thánh Linh đổ đầy trong đời sống (being filled with The Holy Spirit) là chủ đề được một số nhà thần học nghiên cứu, thỉnh thoảng được giảng …

Read More »

CÓ NÊN TREO HÌNH CHÂN DUNG CHÚA JESUS TRONG NHÀ?

CÓ NÊN TREO HÌNH CHÂN DUNG CHÚA JESUS TRONG NHÀ? Trần Đình Tâm   Trong nhà của nhiều con cái Chúa ngày nay cũng như các vị lãnh đạo Hội Thánh, có treo hình chân dung của Chúa Jesus. Chân dung của Chúa có thể là một bức tranh vẽ …

Read More »

CƠ-ĐỐC NHÂN CÓ CẦN BÁP-TÊM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH?

CƠ-ĐỐC NHÂN CÓ CẦN BÁP-TÊM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH? Trần Đình Tâm   Các vị lãnh đạo Hệ Phái Ngũ Tuần truyền dạy cho các con dân Chúa cần được Báp-têm bằng Đức Thánh Linh, như là một sự trãi nghiệm lần thứ hai về Đức Thánh Linh. Giáo lý …

Read More »

CHÚA JESUS CÓ PHẢI LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI?

CHÚA JESUS CÓ PHẢI LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI? Trần Đình Tâm   Chúa Jesus có phải là Đức Chúa Trời? Trước khi giải đáp câu hỏi trên, cũng nên đặt một câu hỏi khác cũng không kém quan trọng: Tại sao câu hỏi trên lại được nêu ra? Vấn đề …

Read More »

TẠI SAO KHÔNG CÓ CHỨC SỨ ĐỒ TRONG HỘI THÁNH NGÀY NAY?

TẠI SAO KHÔNG CÓ CHỨC SỨ ĐỒ TRONG HỘI THÁNH NGÀY NAY? Trần Đình Tâm   1. ý nghĩa của chức Sứ Đồ. Sứ Đồ (apostle), Hy văn: apostolos, có nghĩa là người được sai đi (to send away, send forth). Sứ Đồ chỉ về một người được sai phái …

Read More »