Chia Sẻ Niềm Tin

THÁNG MƯỜI HAI LẠI VỀ!

THÁNG MƯỜI HAI LẠI VỀ! Thế là mùa Đông lại về làm ta gợi nhớ đến tháng cuối cùng của một năm: Tháng Mười Hai! Cái lạnh se se của vùng Nam California cũng như những cơn mưa quý giá vừa mới đổ xuống tại vùng đất ít mưa nhiều …

Read More »

Khải Huyền Chương 5 (Phần 3)

Khải Huyền Chương 5 (Phần 3)                                                                       Trần Đình Tâm             …

Read More »

KHẢI HUYỀN CHƯƠNG 5 (phần 2)

KHẢI HUYỀN CHƯƠNG 5 (phần 2) Trần Đình Tâm   Chiên Con Có Thẩm Quyền Mở Cuộn Sách 7 Ấn   5:5:     “Bấy giờ, một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng: Chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Giu-đa,       tức là Chồi …

Read More »

GIÁ TRỊ CỦA LINH HỒN

GIÁ TRỊ CỦA LINH HỒN huongdiministries  GIÁ TRỊ CỦA LINH HỒN Con người có thể xác và có linh hồn, có phần thuộc thể và phần thuộc linh. Con người khác với các loài vật. Con vật chỉ có thể xác nhưng không có linh hồn. Con vật không tiến …

Read More »