Chớ Mệt Nhọc, Không Trễ Nải

Chớ Mệt Nhọc, Không Trễ Nải


“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.” – Ga-la-ti 6:9

Thư Ga-la-ti chương 6, từ câu 6 đến 11 là những lời dạy về việc “gieo và gặt”. Phao-lô khuyên con dân Chúa, “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời” (6:7-8). Tiếp theo trong câu 9, ông khuyên các tín hữu, “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9). Trong câu này, chúng ta thấy có 2 phần. Phần thứ nhứt, Phao-lô khuyên chúng ta “chớ mệt nhọc về sự làm lành”. Có nghĩa là chúng ta phải luôn làm lành cách hăng say, không mệt mỏi và nhọc nhằn. Chúng ta không nên lấy bất cứ lý do nào mà bào chữa cho mình để khỏi làm lành. Chúng ta thường bị chán nản, mệt mỏi, nhọc nhằn khi có những điều không như ý xảy đến. Hay là nhiều khi chúng ta “làm ơn lại mắc oán”, bị người ta không trả ơn mà còn nói xấu! Hay là nhiều khi chúng ta đến giúp đỡ ai thì gia đình họ lại thì thầm, “không biết anh chị này giúp chúng tôi với mục đích riêng gì không?” Sứ đồ Phi-e-rơ cho chúng ta biết nếu chúng ta chịu khổ khi làm lành ấy là một ơn phước, “Vả, mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn chịu, thì có đáng khoe gì: Nhưng nếu anh em làm lành, mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:20). Đức Chúa Giê-xu dạy rằng, khi chúng ta thương xót, biết giúp đỡ, làm lành cho tha nhân thì chúng ta sẽ được phước, “Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót” (Ma-thi-ơ 5:7). Để khích lệ những tín hữu không mệt nhọc làm lành, sứ đồ Phao-lô tiếp theo phần thứ hai, ông nêu lý do tại sao cần phải làm lành không mệt nhọc rằng, “vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt”. Điều này nhắc nhở chúng ta không nên chần chừ, chậm trễ, để cho cơ hội làm lành qua đi. Ở đây sứ đồ Phao-lô có ý muốn nhất mạnh về thời điểm và cơ hội cần phải làm liền, bởi vì chúng ta không biết khi nào chúng ta về với Chúa và khi nào Chúa trở lại lần thứ hai. Kỳ gặt cũng có thời điểm nhất định, cho nên nếu chúng ta trễ nải, thì đến mùa gặt chúng ta chẳng gặt được gì. Lời Chúa trong Ê-sai 1:17 khuyên chúng ta, “Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa.” Một vị vua giàu có, khôn ngoan nhất trong Cựu Ước, vua Sa-lô-môn, cũng khuyên chúng ta, “Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy” (Châm-ngôn 3:27), và ông cũng nhận biết rằng, “…chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình” (Truyền-đạo 3:12).

“Chúa là thiện và hay làm lành” (Thi-thiên 119:68a); vậy chúng ta nên bắt chước Chúa mà luôn làm lành, không mệt mỏi, không trể nải, vì Chúa hứa rằng Ngài sẽ có phần thưởng tốt lành trên Nước Trời cho chúng ta, “đến kỳ chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9b). Cho dù là phần thưởng Chúa ban cho chúng ta chưa đến, nhưng chúng ta không mệt nhọc, chậm trễ mà làm lành, bởi vì mục đích chúng ta làm lành là không phải để được ban thưởng. Chúng ta làm lành vì Chúa chúng ta muốn chúng ta làm lành; vì chúng ta kính yêu Chúa, muốn làm theo Lời Ngài dạy; chúng ta làm lành vì Chúa ban cho chúng ta đầy đủ hơn, có khả năng hơn để có thể giúp những người thiếu kém hơn. Chúng ta làm lành vì chúng ta muốn Danh Chúa được vinh hiển qua việc làm Chúa dạy chúng ta làm, và qua những việc tốt lành Tin Lành sẽ được truyền ra, như sứ đồ Phao-lô nói, “Bởi việc đó họ đã biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo Tin Lành của Đấng Christ, và vì cớ lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ cùng với mọi người” (2 Cô-rinh-tô 9:13). Chúng ta phải cẩn thận về tư tưởng và việc làm của chúng ta, tự xét xem việc làm chúng ta có tốt lành theo ý Chúa không, “bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt” (2 Cô-rinh-tô 5:10). Nguyện xin Chúa cho chúng con có lòng yêu thương tha nhân, có lòng rộng rải, không mệt nhọc, luôn sốt sắng, không chậm trễ khi làm việc lành; vì qua việc lành Tin Lành của Chúa sẽ được rao ra và bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với mọi người; xin Chúa cho chúng con tránh điều dữ, không phiền lòng khi gặp bắt bớ, những lời gièm pha, nhưng luôn biết rằng Chúa biết và sẽ ban phước cho chúng con khi chúng con biết nhịn nhục, tha thứ, và làm lành! Amen!


Thấy người thiếu thốn, cô đơn,
Thấy người cần giúp; làm ơn giúp liền,
Chớ nên chậm trễ bỏ quên,
Nhiều khi cơ hội vội liền qua đi!
Làm vì Danh Chúa oai nghi,
Làm vì tất cả những gì Chúa ban,
Làm vì lòng muốn sẻ sang,
Cho người khốn khổ lầm than bao ngày!

Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:
“Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em tôi, và ngợi khen Chúa giữa hội chúng” (Thi-thiên 22:22).
Vì “ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời” (Rô-ma 2:7)
“ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán” (Giăng 5:29).

nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *