Chúa Cần Dùng Nó

Chúa Cần Dùng Nó

Chúa cần dùng nó (Lu-ca 19:34b).
Nhớ, mấy tháng trước, trong một buổi tĩnh nguyện, hôm ấy đoạn Kinh Thánh có liên quan đến công việc Chúa. Thầy truyền đạo hướng dẫn buổi tĩnh nguyện hỏi rằng, nếu quý anh chị biết Chúa cần dùng tài sản, thì giờ, công sức, gia đình, con cái, quý vị có đồng ý để Chúa dùng không?
Tôi nghe thấy nhiều người nói đồng ý. Tôi mừng. Một chị trong hội thánh nói rằng, nếu biết chắc Chúa muốn dùng bất cứ điều gì, tôi sẵn sàng dâng Chúa sử dụng. Tôi thường liên hệ đức tin với đời sống. Ông Gia-cơ nói, đức tin có việc làm là đức tin sống. Việc làm bày tỏ lòng tin kính Chúa.
Nhiều năm trước, tôi hầu việc Chúa chung với một tín hữu cao niên người Mỹ, tên Richard. Ông có một chiếc xe tải nhỏ. Bất cứ ai cho cái gì, ông đều chở về nhà. Ông xây một cái nhà kho sau vườn. Ông đem tất cả những gì mà ông xin được, để vào đó.
Thi thoảng thành phố chúng tôi có những gia đình ngoại quốc mới sang Mỹ. Chúng tôi đến thăm, hỏi xem họ cần gì không. Mỗi lần như vậy, ông và tôi vào nhà kho, lấy những vật dụng người ta cần, mang đến tặng. Có khi đồ chúng tôi mang tới, chủ nhà không cần phải mua thêm gì nữa.
Khi nhà kho vơi hết đồ. Ông lại đi tìm, hoặc có khi ông mua, và mang vào đó để sẵn. Người Mỹ không cho thì thôi, họ cho bạn giống như cha mẹ cho con cái, anh chị cho em út vậy. Chỉ một chi tiết nầy, đủ để bạn hình dung cách giúp đỡ của người Mỹ. Nhà kho để đồ của ông, gắn máy lạnh chạy 24/24. Tiền điện ông trả hàng tháng như trả một căn nhà nhỏ vậy.
Ông dạy cho tôi bài học rằng, Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta (Cô-lô-se 3:23). Đọc Kinh Thánh đã khó. Hiểu Kinh Thánh khó hơn. Sống như những gì Kinh Thánh dạy lại càng khó hơn nhiều.
Mấy hôm nay, nhiều hội thánh đang giảng đến Lu-ca 19. Chỗ nói đến câu chuyện Chúa Giê-su muốn dùng đến con lừa. Hai môn đồ được Chúa sai đến dắt con lừa về cho Chúa. Ngài dặn có ai hỏi tại sao dắt lừa đi, thì trả lời: Chúa cần dùng nó (Lu-ca 19:31b, 34b).
Thành thật mà nói, ai cũng thích được phục vụ trực tiếp Cứu Chúa của mình; nhưng cơ hội ấy không còn nữa. Vậy Chúa còn cần chúng ta không? Câu trả lời là cần. Ngài rất cần. Khi Chúa Giê-su chưa trở lại thì Ngài vẫn cần đến sự hiệp tác của mỗi chúng ta. Chúa muốn chúng ta tiếp tục sứ mạng của Ngài.
Tôi có một người bạn thân, tên H. Bạn ấy biết tôi hầu việc Chúa. Hàng năm, bạn gửi cho tôi hai tấm ngân phiếu. Một tấm ít tiền, và một tấm nhiều tiền. Bạn nói, cần ít thì dùng cái ít, cần nhiều thì dùng cái nhiều. Dùng không cần giải thích. Dùng bất cứ việc gì.
Tôi nghĩ một người trưởng thành không bao giờ lạm dụng của cải của người khác. Và, một người tự trọng luôn xem uy tín của mình lớn hơn tiền bạc. Nhưng, bạn tôi hay rầy rà, nói rằng, sức khỏe, và sự bình an của tôi giá trị hơn những tấm ngân phiếu gấp triệu lần. Tôi đồng ý. Tôi hoàn toàn đồng ý.
Đức Chúa Trời trưởng thành hơn tôi nhiều. Đức Chúa Trời tự trọng hơn tôi nhiều. Đức Chúa Trời quý trọng hơn tôi nhiều. Khi bạn tin cậy ai, bạn sẽ giao thác nhiều việc hệ trọng cho người ấy. Khi bạn yêu thương ai, bạn sẽ chỉ nghĩ đến sức khỏe, và sự bình yên của người ấy mà thôi.
Chúa cần dùng nó. Hoặc là bạn đợi Chúa hỏi đến, hoặc là bạn tự nguyện dâng lên. Người đợi Chúa hỏi, người ấy chỉ mới làm tròn bổn phận. Người tự nguyện dâng lên, người ấy biết chia sẻ sứ mạng của Ngài. Lòng yêu mến Chúa của bạn thể hiện qua những gì bạn nhìn thấy trong công việc Chúa.
Ngày nay, cái chúng ta có nhiều lắm. Nó là tiền bạc, là thì giờ, là sức khỏe, là kiến thức, là công việc, là khả năng, là quan hệ, là sự ảnh hưởng, là tấm lòng, và còn nhiều thứ khác nữa. Chúa cần dùng tất cả, nếu bạn muốn góp sức với Ngài.
-Mục sư Ân Điển
Facebook Nhịp Cầu Tình Thương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *