Chúa Phân Biệt Đối Xử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài chia sẻ Kinh Thánh gần đây nhất của Mục sư Nguyễn Văn Huệ: 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *