CHúC MừNG NăM MớI 2017

 

HAPPY NEW YEAR 2017

Kính chúc Quý Mục sư, Quý Tín Hữu, Quý Thân Hữu và Quý vị Đồng Hương
Một năm mới 2017 sức khỏe dồi dào, không ngừng chiến đấu một thế giới đầy tối tăm, chờ đợi ngày Chúa Giê su chúng ta tái lâm.

Kính mến

Mục sư Trần Văn Trọng

 

happy-new-year-2017-gif-images-for-facebook-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *