‘Con cảm ơn Cha!’

‘Con cảm ơn Cha!’

DƯỠNG LINH
12:25 13/06/2020
 

Oneway.vn – Hãy xem Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tình yêu thương lớn dường nào.

Chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài! Sở dĩ thế gian không biết chúng ta, vì thế gian không biết Ngài. 

Thưa anh em yêu dấu, hiện bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời; còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có vậy. Ai có niềm hi vọng như vậy nơi Ngài thì phải giữ mình thanh sạch, như Ngài là thanh sạch (I Giăng 3:1-3)

Lạy Cha Thiên Thượng, trong “Ngày của cha”, chúng con khẳng định trong niềm vui lớn rằng Ngài là người Cha mà chúng con hằng mong mỏi và tìm kiếm. Chúa cho chúng con biết ý nghĩa của việc được làm con yêu dấu của Ngài thông qua những người cha trên đất này. Nhưng với chúng con Chúa là Cha tuyệt vời nhất. Lòng chúng con tràn ngập lời biết ơn khi kêu cầu danh Chúa trong vui mừng hân hoan: ‘A-ba, Cha yêu ơi…’

Cảm ơn Chúa đã nhận chúng con làm con Ngài qua công tác cứu chuộc của Chúa Jêsus và cho chúng con được xưng công chính, cũng như tha thứ mọi tội lỗi của chúng con. Cảm ơn Chúa đã giải thoát chúng con khỏi cảnh nô lệ tội lỗi, khiến chúng con trở nên người con thật sự trong Nhà Ngài, được đảm bảo một nơi trong gia đình Ngài và được kế thừa những ơn phước không bao giờ hư mất hay tàn phai. 

Cảm ơn Chúa vì Ngài là Cha nhân từ và Thượng Đế ủi an. Cảm ơn Chúa về lời hứa sẽ hoàn thành những việc Ngài bắt đầu, và về tình yêu thương khi Chúa dạy bảo chúng con – Ngài không bao giờ làm chúng con hổ thẹn hay chửi mắng, từ bỏ chúng con.

Và thưa Cha, con biết ơn Chúa vì ân điển Ngài đã tha thứ cho người cha trên đất của chúng con – khi ông chưa yêu thương chúng con thật nhiều như Chúa muốn, hay khi ông làm tổn thương lòng tin và tình cảm của chúng con. Chúa ơi, xin Ngài tiếp tục chữa lành chúng con. Lạy Cha, xin giúp chúng con yêu thương những người cha của mình và giúp chúng con cùng cha mình sống sáng Danh Chúa.

Thưa Chúa, lời cuối con muốn cảm ơn Ngài về những người cha, người đỡ đầu thuộc linh mà Chúa đặt để cho con trên đất, là những người đã giúp chúng con khám phá tình yêu đa diện của Chúa ngày một sâu sắc hơn. Chúng con cầu nguyện trong Danh Jêsus Nhân Từ và Quyền Năng. A-men! 

Bài:Scotty Smith; dịch: Janebie
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

NGUỒN  oneway.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *