“Hãy Đem Đứa Trẻ Đến Cho Ta.”

Mark nói: “Con không tin Chúa và không đi nhóm đâu.”
Amy cố nuốt cơn nghẹn xuống họng. Con trai cô từ một cậu bé vui vẻ nay trở nên gắt gỏng và bất hợp tác. Cuộc sống là trận chiến và ngày Chúa Nhật trở nên đáng sợ khi Mark không chịu theo gia đình đi lễ. Cuối cùng, ba mẹ cậu được chuyên gia tâm vấn: “Mark phải tự trải nghiệm hành trình đức tin. Hai bạn không thể ép cháu tin nhận Chúa.. Hãy để Ngài hành động. Hãy tiếp tục cầu nguyện và trông đợi.”
Amy đã cầu nguyện và chờ đợi. Một sáng nọ lời Chúa Giê-xu mà cô vừa đọc vang vọng trong đầu. Các môn đồ không giúp được cậu bé bị quỷ ám, nhưng Chúa phán: “Hãy đem đứa trẻ đến cho Ta” (Mác 9:19). Nắng chiếu xuyên qua cửa sổ phía Amy ngồi tạo thành vùng sáng trên sàn nhà. Nếu Chúa Giê-xu chữa lành được trường hợp nghiêm trọng như thế thì chắc chắn Ngài có thể giúp con trai cô. Cô hình dung mình với Mark đang đứng trong ánh sáng đó với Chúa Giê-xu. Rồi cô thầm lùi về sau, để con trai một mình với Đấng thương yêu nó hơn chính cô.
Mỗi ngày Amy đều âm thầm trình dâng Mark cho Chúa, tin quyết rằng Chúa biết nhu cầu của Mark và Ngài sẽ hành động trong cuộc đời nó theo cách và theo thời điểm Ngài.
– Lạy Cha, con dâng người yêu dấu của con nơi Ngài, biết rằng Ngài yêu người ấy hơn con và Ngài biết phải làm gì để đáp ứng yêu cầu của người ấy. Con dâng người ấy trong sự chăm sóc của Ngài.
– Cầu nguyện là tiếng nói của đức tin, là tin chắc rằng Chúa biết rõ và quan tâm mỗi chúng ta.
BÌNH LUẬN: Bạn có thể dắt con nai đến suối nước, nhưng bạn không thể ép nó uống nước.
Có thể là hình ảnh về 2 người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *