Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Thực Hành Chữa Lành Bệnh Tật

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Thực Hành Chữa Lành Bệnh Tật
Người dạy: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 được tổ chức tại khách sạn GOLDCOURSE, Klang, Malaysia
Với lòng khát khao được nhìn thấy cơn phấn hưng lịch sử sẽ xảy ra trên đất nước Việt Nam chúng ta; với ước mong được Chúa tái trang bị,
kết nối và sai phái mọi tôi con Chúa là người Việt khắp mọi nơi, bước vào mùa gặt cuối cùng ở quê nhà.
Cảm ơn Chúa, Ngài đã dùng Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Mục sư Andres Bisonni để huấn luyện, xức dầu cho tôi trai tớ gái của Ngài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *