Dâng Hiến Thời Gian Của Tôi


DÂNG HIẾN THỜI GIAN CỦA TÔI
Các ngươi hãy lên dự lễ nầy, còn ta chưa lên dự lễ đó, vì thì giờ ta chưa hết ở đây
Giăng 7:6
Đó là công việc mơ ước của Nick. Thật là điên rồ khi anh ấy học biết về một vị trí đang mở ra cho nhiều ứng viên, cách các cuộc phỏng vấn diễn ra và cách anh ấy cảm thấy mối liên hệ với những người trong tổ chức. nhưng có điều gì đó về nó không ổn. Nick cầu nguyện, anh nhờ nhóm học Kinh Thánh với anh cầu nguyện thêm, và gặp mục sư quản nhiệm trao đổi về việc này. Vị trí có vẻ phù hợp và không có bất kỳ dấu hiệu đỏ nào …. nhưng cuối cùng Nick không nghĩ đó là kế hoạch của Chúa dành cho anh ấy. Anh từ chối lời đề nghị và tin tưởng Chúa sẽ cung cấp công việc phù hợp vào đúng thời điểm. Một thời gian sau, anh biết công ty đang bị điều tra vì gian lận.
Chúa Giê-su sống theo lập trình thời gian biểu của Cha. Ngài không theo một ai khác. Ngài cũng không tự lập thời gian biểu cho mình. Điều này làm cho hành trình của Ngài khá bí ẩn. Đôi khi những cơ hội dường như là lý tưởng để Ngài có được sự chú ý mà mọi nhà cách mạng cần để vươn xa hơn nữa chính nghĩa của mình. Nhưng Chúa Giê-su dành sự ưu tiên cho thời gian biểu của Đức Chúa Trời. Ngài tập chú vào Cha thiên thượng trong mọi cách ứng xử và hành động, bao gồm cả cách sử dụng thời gian.
Hãy tập chú vào Đức Chúa Trời và chờ đợi thì giờ của Ngài. Nếu mọi sự có vẻ tuyệt vời nhưng bạn có cảm giác không phải vậy, hãy cầu nguyện và lời khuyên từ những người khác và chỉ cần chờ đợi.

“TÔI DÂNG HIẾN THỜI GIAN CỦA TÔI ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.”

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *