ĐẦU NĂM MỜI CHÚA VÀO NHÀ

ĐẦU NĂM MỜI CHÚA VÀO NHÀ
Sáng Tác: Mục sư Trần Văn Trọng
Ca sĩ: Tây Sơn

Cây nhà lá vườn thờ phượng Chúa trong ngày đầu Xuân Quê Hương 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *