Đời Người Là Cát Bụi

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Việt Nam
         Brooklyn New York.
140 Devoe ST, Brooklyn, NY 11211

Bích Hà ca Ngợi Chúa trong ngày Thánh Nhật,  29/9/2019
Bài hát này được sáng tác bởi Mục Sư Trần Văn Trọng 2019

Đời Người Là Cát Bụi

Chúa tạo nên con, giữa dòng đời cát bụi. Chúa tạo nên con, cách đáng sợ lạ lùng. Ngài tạo nên con với mục đích của Ngài. Để Ngài yêu thương, chăm sóc cuộc đời con.

Chúa dựng nên con, giữa dòng đời ô tội. Chúa dựng nên con, sống biết bao muộn phiền. Ngài gin giữ con với quyền năng của Ngài. Sống với tình thương, cho đến gặp được Ngài.

Điệp khúc:
Ta là ai? Ta là ai? Xin nhớ rằng, ta là cát bụi, trần gian chỉ là cõi tạm của cuộc đời, đừng oán ghét…. hay hận thù nhau, hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương ta.

DOWNLOAD BÀI HÁT VỀ (pdf):
>>DOI NGUOI LA CAT BUI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *