Đừng để tâm trí lừa dối, hãy tin cậy nơi Lời Chúa

Đừng để tâm trí lừa dối, hãy tin cậy nơi Lời Chúa

DƯỠNG LINH
11:34 06/04/2021

Oneway.vn – “Như Cha đã yêu thương Ta thể nào, Ta cũng yêu thương các con thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu thương của Ta”. (Giăng 15:9)

“Lạy Chúa xin giúp con. Xin cho con mạnh mẽ để đối mặt với những thực tế cuộc sống. Xin nhắc nhở để con biết rằng mọi thứ đang xảy ra đều trong sự cho phép của Ngài, và tình yêu Chúa dành cho con là tình yêu vĩnh cửu.

Con tranh chiến

Bóng tối vây lấy tâm trí

Những suy nghĩ cứ thêm lên

Mọi thứ kéo con đi xuống

Tâm trí trong con

Tố cáo con

Chế giễu con

Cười khinh với những thất bại và những ước mơ con chưa thể thực hiện

Thì thầm với những lời lừa dối trong tấm lòng con

Khiến con nghi ngờ về Món quà Chúa ban là gì.

Đặt câu hỏi về cuộc đời con

Những quyết định của con

‘Tôi là ai?’

‘Tôi không đủ tiêu chuẩn’

‘Tôi thất bại, thiếu thốn’

‘Hãy làm những gì theo cách tôi muốn’

Tất cả những câu nói trên chỉ là những lời nói dối!

Và đây mới là SỰ THẬT

‘Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì’. Thi thiên 23:1

‘Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính’. (2 Phi-e-rơ 1:3)

‘Hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn’. (Gia-cơ 1 2)

‘Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết nầy? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, chính tôi dùng tâm trí mình phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt mình phục luật của tội lỗi’. (Rô-ma 7:24-25)

‘Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jêsus sẽ không bị kết tội nữa’. (Rô-ma 8:1)

‘Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài’. (Rô-ma 8:28)

‘Như Cha đã yêu thương Ta thể nào, Ta cũng yêu thương các con thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu thương của Ta’. (Giăng 15:9)

Tạ ơn Chúa vì Lời của Ngài, con tin cậy và tiếp tục bước đi trong sự biết ơn và lòng tin cậy. Trong Danh Chúa Jêsus. A-men!”

Bài: SD

Nguon ONEWAY .VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *