Đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2021 TinLanhLibrary.info
“Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!” (Rôma 11:33)
Bạn có nghĩ rằng một con kiến có thể hiểu hết mọi chương trình và kế hoạch của Bộ Quốc Phòng của Nước Mỹ không? Dĩ nhiên là: không! Thì cũng vậy, là con người quá nhỏ bé với trí óc hữu hạn, chúng ta không thể nào hiểu thấu sự “sâu nhiệm” hay những bí mật của chương trình, ý định, mục đích, sự phán xét, đường lối, kế họach, phương cách, thời điểm, v.v. của Ðức Chúa Trời là Ðấng vĩ đại vô hạn. Vì cớ đó, chúng ta chỉ có một điều cần làm, là tin cậy Ðức Chúa Trời, là Tạo Hóa đầy quyền năng, là Ðấng yêu thương muôn loài mà Ngài tạo nên, có kế hoạch tốt lành cho tương lai của vạn vật, và nhất là cho mỗi đời sống của con cái Ngài.
Khi đứng trước một thử thách, một nan đề quá lớn lao cho chúng ta hay cho thế giới, đừng bao giờ chúng ta tự hỏi: “Tôi không biết Chúa làm cách nào để giải quyết được nan đề nầy đây?” Hỏi như thế cho thấy chúng ta thiếu đức tin và không tin rằng Chúa có đủ quyền năng để giải quyết được nan đề đó hay để giải cứu chúng ta.
Trong những hoàn cảnh như thế, chúng ta cũng đừng cầu xin Chúa phải làm cách nầy, phải giải quyết như thế kia. Nên nhớ rằng, Chúa là Đấng đầy quyền năng, Ngài có nhiều cách giải quyết tốt hơn những phương cách mà chúng ta nghĩ đến. Những toan tính của chúng ta chỉ dựa trên những gì mình thấy được, hiểu được, theo khả năng yếu kém hay kinh nghiệm hạn hẹp của chúng ta mà thôi. Trong khi đó, những phương cách của Chúa đặt trên nền tảng của quyền tể trị tối cao của Ngài, trên vũ trụ và trên mọi đời sống, trên căn bản của sự biết trước về tương lai, biết được tư tưởng và mưu kế của mỗi người, cũng như trên quyền năng vĩ đại và vô giới hạn của Ngài. Lời Chúa cho biết: “Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:9) Chúng ta không thể nào hiểu được ý tưởng của Chúa và cũng không nên giới hạn quyền năng của Ngài.
Đứng trước nạn dịch Covid-19 chẳng hạn, chúng ta ai nấy đều cảm thấy bất lực. Người ta chưa trị được con này thì lại nghe nhiều con khác xuất hiện! Chúng ta có thể tự hỏi rằng khi nào dịch bệnh nầy mới chấm dứt đây, để cuộc sống chúng ta trở lại bình thường? Chúng có nhớ đến con vi-rút bệnh SARS vào những năm 2002 và 2004 không? Bệnh đó cũng được gây ra bởi một loại vi-rút Corona và cũng lây lan khắp thế giới, bắt đầu từ Trung Quốc, lây sang Hồng Kông, Taiwan, Singapore, Việt Nam và nhiều nước khác, kể cả Hoa Kỳ. Các khoa học gia cũng đã hết sức chế tạo ra vắc-xin nhưng rồi người ta không cần dùng đến vì tự nhiên Chúa đã khiến cho vi-rút bệnh SARS biến mất không tái phát. Nhiều lần trong lịch sử nhân loại, có những bệnh dịch đã đưa đến chết chóc kinh hoàng cho loài người, nhưng thình lình Chúa cũng đã khiến cho nó dừng lại cách đột ngột mà cho đến ngày nay các khoa học gia cũng không hiểu được lý do.
Trước những thách thức đầy khó khăn và đau khổ, điều tốt nhất cho chúng ta là tin cậy Chúa, kiên trì cầu nguyện, và thưa cùng Chúa rằng: “Chúa ôi, con không biết Chúa sẽ làm gì hay có phương pháp chi, nhưng con hoàn toàn tin cậy nơi thẩm quyền và tình yêu lớn lao của Chúa. Con xin giao phó mọi nan đề trong tay đầy quyền năng và khôn ngoan của Ngài. Con tạ ơn Chúa, ngợi khen Ngài và tin rằng giải pháp mà Chúa đang thực hiện sẽ là tốt đẹp nhất cho đời sống của chúng con!”
Chúng ta hãy bền lòng cầu nguyện trong tinh thần tin cậy và yên lặng chờ đợi sự giải cứu của Chúa, trông đợi phép lạ xảy đến với thái độ an tâm, không cần biết phải chờ đợi bao nhiêu thời gian. Khi thấy Ngài “chậm chạp” hay yên lặng, chúng ta nên tự nhủ rằng, Chúa là Đấng khôn ngoan, biết trước tương lai, và có những kế hoạch mà chúng ta không dò thấu được, để có thể tin cậy rằng Ngài đang chờ đến thời điểm thuận lợi nhất chớ không phải vì Ngài bất lực trước những nan đề. Chúng ta đừng chán nản, phải chờ đợi trong tinh thần sẵn sàng nhìn thấy phép lạ. Khi Chúa trả lời, Ngài sẽ mang đến giải pháp cách nhanh chóng, lạ lùng, bất ngờ, toàn hảo hơn, và lớn hơn điều mà chúng ta chưa từng suy nghĩ đến, như Lời Chúa nói trong Giêrêmi 33:3 “Hãy kêu cầu Ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.”
Trong tinh thần đó, chúng ta cứ ngợi khen và tạ ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh, vì biết rằng, “mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.” Ðó là bí quyết để giúp cho con cái Chúa luôn tìm được bình an và thỏa lòng dù cho cuộc sống nầy nhiều lúc dường như những gian nan, khó khăn, và đau khổ cứ dồn dập đưa đến. Chúa là Đấng luôn tể trị. Ngợi khen Ngài đời đời! Amen!
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *