DVD Karaoke – Bình An Trong Jêsus – Mục sư Trần Văn Trọng

dvd-binh-an-trong-jesus

DVD Bình An Trong Giê-Su
Sáng Tác: Trần Văn Trọng
Hòa âm: Quang Đạt
Thực hiện Karaoke: Hồng Sơn

DVD Karaoke On Off Được Vocal Để Hát

 1. Giới Thiệu
 2. Ngày Chúa Nhật – Tố Hà
 3. Người Cha Tuyệt Vời – Quang Minh
 4. Ðời Có Chúa – Mỹ Dung
 5. Bình An Trong Giê-xu – Thụy Long
 6. Nương Trong Giê Xu – Xuân Phú
 7. Hạnh Phúc Bên Cha – Kim Cúc
 8. Lời Nguyện Cầu Cho Dân Tộc Việt Nam
 9. Bên Chân Thập Tự – Quang Minh
 10. Ánh Sáng Chúa Ðến – Xuân Phú
 11. Giọt Sương Yêu Thương – Mỹ Dung
 12. Chúc Ðôi Quyên Ương Trong Ngày Cưới – Mai Thảo
 13. Con Ðường Theo Chúa – Kim Cúc

Liên hệ mua DVD, CD
Qua email: [email protected]
Qua điện thoại: (201) 489-3133

Qua bưu điện:
Trong Van Tran
256 Main Street
Hackensack, NJ 07601
USA

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *