DVD Karaoke- Tình Yêu Jêsus – Mục sư Trần Văn Trọng

dvd-tinh-yeu-jesus

Chủ Đề: “Tình Yêu Jesus”
Sáng Tác: Trần Văn Trọng & Trần Quốc
VD Karaoke On Off Được Vocal Để Hát

  1. Cám Ơn Cha (Tố Hà)
  2. Lời Chứng Dĩ Vãng (Xuân Trường)
  3. Đã Một Lần (Ngọc Luyến)
  4. Lời Chúa (Xuân Phú)
  5. Hãy Đến Với Ta (Mai Thảo)
  6. Tình Yêu Giê-xu (Ha Gim)
  7. Mẹ Của Con *** (Mai Thảo)
  8. Thánh Chúa Vinh Quang (Xuân Phú)
  9. Tiếng Chúa (Xuân Trường)
  10. Xuân Diễm Phúc (Tố Hà)

Liên hệ mua DVD, CD
Qua email: trongtran47@gmail.com
Qua điện thoại: (201) 489-3133

Qua bưu điện:
Trong Van Tran
256 Main Street
Hackensack, NJ 07601
USA

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *