DVD Karaoke – Vác Cây Thập Tự – Mục sư Trần Văn Trọng

Chủ Đề: “Vác Thập Tự Cây”
Sáng Tác: Trần Văn Trọng
VD Karaoke Chuyển đổi is the Vocal To Hát

 1. Hành Trịnh Thiên Quốc – Tố Hà
 2. Vác Cây Thập Tự – Quỳnh Lan
 3. Lòng Ước Mơ – Xuân Phú
 4. Trọng Côn Bảo Tố – Xuân Phú
 5. Hạ Back to – Cao Duy
 6. Chưa Trọng Tâm Hồn I am – Mai Thảo
 7. Phut sec Đặng Cha – Đình Nguyên
 8. Cha tôi ROI take – Quỳnh Lan
 9. Line Thánh Thư – Ngọc Hải – Hoa Giấy
 10. Tổ Ấm Yêu Thương – Phương Trinh
 11. Ca Khúc Giáng Sinh – Ngọc Hải – Hoa Giấy
 12. There is an Conversation chua Trọng Đội – Quỳnh Lan
 13. Hoa Hồng không in Lòng I am – Xuân Phú
 14. Ánh Sao moving Huyền Diệu – Tố Hà

Liên hệ mua DVD, CD
Qua email: trongtran47@gmail.com
Qua điện thoại: (201) 489-3133

Qua bưu điện:
Trong Van Tran
256 Main Street
Hackensack, NJ 07601
USA

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *