DVD

DVD Băng Giá Cuộc Đời

DVD Băng Giá Cuộc Đời Sáng Tác: Trần Văn Trọng DVD Karaoke On Off Được Vocal Để Hát Tiếng Chúa (Xuân Trường) Tôn Thờ Jesus (Mai Thảo) Băng Giá Cuộc Đời (Xuân Phú) Đã Một Lần (Phương Thùy) Cảm Ơn Cha (Tố Hà) Lời Chúa (Trường Lâm) Tâm Linh Cô …

Read More »

DVD Ánh Nắng Vươn Lên

DVD Ánh Nắng Vươn Lên Sáng tác: Trần Văn Trọng Hòa âm: Nguyễn Huy Thực hiện DVD Karaoke Giới Thiệu Ánh Nắng Vương Lên (Minh Hoàng) Mừng Chúa Phục Sinh (Nguyên Trang) Giê-xu Đồn Lũy Vững An (Hương Giang) Bàn Chân Rao Giảng Tin Lành Gặp Được Chúa (Thành Nguyên) …

Read More »