Gia Ðình Hạnh Phúc (Kỳ 1)

Gia Ðình Hạnh Phúc (Kỳ 1)

Hãy kính sợ Ðấng Christ mà thuận phục nhau. ” (Êphêsô 5:21)

Nhân dịp tháng 5 có Lễ Ghi Ơn Mẹ (Mother’s Day), mời bạn cùng tôi suy gẫm ý nghĩa của gia đình và tầm quan trọng của mái ấm gia đình để cùng giúp nhau xây dựng gia đình đầm ấm trong một xã hội có nhiều tự do nhưng đầy phức tạp hiện nay. Theo quyển Xã Hội Học, Sociology, năm 2007 định nghĩa gia đình theo hai loại khác nhau: a. Gia Đình Hạt nhân (Nuclear Family): “Một gia đình gồm có cha mẹ và con cái chưa lập gia đình. ” b. Đại Gia Đình (Extended Family): “Một gia đình bao gồm cha mẹ, con cái chưa lập gia đình, và những người bà con khác. ” Muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc chúng ta cần tìm hiểu một số nguyên tắc căn bản về gia đình. Lời Chúa trong Thư tín Êphêsô 5:21-6:4 dạy dỗ bốn nguyên tắc quan trọng trong việc giữ mối liên hệ đối với Chúa và với nhau trong gia đình.

1. Kính Sợ Chúa. Câu 21a chép: “Hãy kính sợ Đấng Christ. ” Ðây là nền tảng căn bản của một gia đình Cơ Ðốc. Lòng kính yêu Chúa phải được bày tỏ không phải chỉ ở trong nhà thờ vào ngày Chúa Nhật mà còn 6 ngày kia ở trong nhà và nơi sở làm hoặc trường học. Lòng kính yêu Chúa nầy không tự nhiên mà có được. Lòng kính yêu Chúa phải được nuôi dưỡng, vun xới mỗi ngày kể từ khi tin nhận Chúa. Hình ảnh mối liên hệ trong gia đình phải là hình ảnh tam thể song phương. Chồng giữ mối liên hệ với Chúa và với vợ mình. Vợ giữ mối liên hệ với Chúa và với chồng mình. Hình ảnh con cái sẽ ở giữa hình tam giác và được dưỡng dục trong mối liên hệ với Chúa và với cha mẹ mình. Muốn gia đình mình đầm ấm thì điều kiện trước tiên là mọi người trong gia đình phải biết kình sợ Chúa. Rất khó cho một gia đình được hạnh phúc mà vợ chồng và con cái khác niềm tin với nhau. Lại càng khó có được một gia đình hạnh phúc khi vợ chồng không cùng đi nhà thờ và góp phần phục vụ Chúa trong Hội Thánh hằng tuần.

Gia đình bạn có hạnh phúc không? Hãy nhớ rằng ngày nào bạn để Thiên Chúa ở ngoài hôn nhân và gia đình mình thì ngày đó gia đình bạn sẽ mất đi sự đầm ấm, hạnh phúc. Ðạo Chúa không kỳ thị người khác tôn giáo. Nhưng đạo Chúa cho biết Thiên Chúa muốn gia đình mỗi con dân Ngài được đầm ấm, hạnh phúc mãi mãi. Làm sao giữ được sự hạnh phúc đó nếu vợ chồng trong gia đình không cùng niềm tin, không cùng sinh hoạt thờ phượng và phục vụ Chúa hằng tuần? Cầu xin Chúa ban phước trên bạn trong sự nhắc nhở chính mình và dạy dỗ con cái mình khi bước vào ngưỡng cửa lập gia đình.

2. Thuận Phục Nhau. Câu 21b chép: “…mà thuận phục nhau. ” “Sự thuận phục” không phải là sự nhu nhược, để người phối ngẫu điều khiển mình. “Sự thuận phục” là mỹ đức của lòng khiêm nhu, kiên trì, mạnh mẽ, kỳ vọng điều tốt nhất cho người phối ngẫu mình. Ðây là kết quả của đời sống được đầy dẫy Ðức Thánh Linh đã được nói đến trong câu 18b. Người được đày dẫy Ðức Thánh Linh được nhìn thấy rõ qua lời nói (c. 19), sự ca ngợi (c. 19b), lòng biết ơn (c. 20), và tinh thần thuận phục nhau (c.21). Chữ “thuận phục nhau” ở đây là chữ đồng thuận phục nhau giữa hai đối tượng. Ở đây không có sự bắt buộc. Nhưng mỗi người bằng lòng “nhường quyền lợi riêng mình” để thuận phục người khác trong gia đình hầu đạt đến sự tốt đẹp cho hôn nhân và gia đình mình. Người Việt ta có câu: “Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn.”

Như vậy, điều quan trọng mà người vợ cần ghi nhớ trong hôn nhân và gia đình mình là thuận phục chồng mình. Câu 22 chép rằng: “Hỡi kẻ làm vợ, phải thuận phục chồng mình như vâng phục Chúa.” Tuy nhiên, nếu người chồng nói hay làm sai điều gì thì người vợ phải lên tiếng góp ý xây dựng. Người chồng sẽ không thành công nếu không có được một người vợ biết thuận phục. Văn hóa của xã hội Tây phương chú trọng đến sự bình đẳng và bình quyền của con người, nhưng lại thiếu đề cao tinh thần thuận phục nhau. Người Mỹ có câu rằng: “Behind every successful man is a great woman!” Tạm dịch là “Đằng sau sự thành công của đàn ông là một người phụ nữ tuyệt vời!” Châm Ngôn 31:12 chép: “Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, Chứ không gây tổn hại. 

Có người nói rằng người chồng sẽ trở thành một vĩ nhân hoặc một triết gia tùy thuộc vào người vợ! Có một câu nói vui rằng: “Sau lưng người đàn ông thành công là người đàn bà ngồi không! Sau lưng người đàn ông thất bại là người đàn bà xúi dại! ” Thật vậy, Kinh Thánh cho biết Vua Salômôn đã thất bại vì nghe lời xúi dại của các người vợ mình đi hầu việc các tà thần (1 Các Vua 11). Một nhà tâm vấn hôn nhân & gia đình nói rằng hôn nhân như một cái thùng bỏ ống. Ta bỏ những gì vào thì sẽ nhận được những thứ đó lại. Bạn đang bỏ gì vào cái thùng bỏ ống trong gia đình mình? Mong rằng nó là thì giờ, công sức, tiền bạc, yêu thương và tha thứ mỗi ngày.

Mỗi người trong gia đình cần giữ mối liên hệ với Chúa trước tiên, sau đó với nhau trong gia đình. Lời Chúa trong Êphêsô 5:21 dạy: “Hãy kính sợ Ðấng Christ mà thuận phục nhau. ” Chỉ cần mỗi người chịu nhường quyền lợi riêng mình cho người khác trong gia đình thì sẽ bảo tồn được mái ấm gia đình của mình bền lâu và trở thành ống dẫn phước của Chúa đến nhiều người xung quanh, làm vui lòng Chúa, đem hữu ích cho nhiều người. A-men.

Mục sư Lê Hồng Phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *