Giới Thiệu Sách Hay

Khởi Đầu Cho Một Hành Trình Mới

MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI CÔNG CỤ GIÚP NHỮNG NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH CƠ ĐỐC NHÂN ALL THINGS NEW By Peter Jeffery Xuất bản lần đầu năm 1976 Nhà xuất bản Brytirion, CF31 4DX, Wales, UK Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute Lời Mở Đầu Khi nghiên …

Read More »

Nước Hằng Sống (Living Water)

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TÁC GIẢ VÀ NGƯỜI BIÊN DỊCH.  Ông Chuck Smith (1927-2013) là mục sư Giáo Hội Trưởng của Hội Thánh Calvary Chapel Hoa Kỳ,  ông đã từng quản nhiệm Hội Thánh Calvary Chapel-Costa Mesa tại California. Ông cũng là giáo sư dạy Kinh Thánh trong suốt …

Read More »

Mối Tình Tuyệt Đẹp Trong Chúa

“MỐI TÌNH TUYỆT ĐẸP TRONG CHÚA”, ( Quyển sách đầu tiên ) Cuốn sách nầy minh họa cho mối tình tuyệt đẹp của Hùng và Loan. Hùng đang để hết tâm trí mình yêu Loan, thì Loan lại vượt biên tạo nên một khoảng cách không gian trở ngại cho …

Read More »

Lời Hứa Kinh Thánh

Quyển sách thứ hai “LỜI HỨA KINH THÁNH” Quyển sách nầy hoàn toàn sao chép ra từ Kinh Thánh. Đời sống của mỗi chúng ta đều đặt niềm tin nơi Cứu Chúa Giê xu là Đấng cất tội lỗi thế gian và ban cho chúng ta sự sống đời đời …

Read More »

Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Bạn

         HẠNH PHÚC  TRONG TẦM TAY BẠN                        Quyển sách thứ 4   Đôi Dòng Tâm Sự Của Tác Giả            DẪN NHẬP Kính thưa quý vị Cảm tạ Chúa cho tôi có cơ hội dạy giáo lý hôn nhân cho một đôi bạn trẻ bác sĩ …

Read More »

Bình An Trong Jêsus

Quyển sách thứ 3 “BÌNH AN TRONG CHÚA GIÊ-SU” “Bình An Trong Chúa Giê-su”  là quyển sách kể lại những biến cố thăng trầm trong cuộc sống gia đình và cá nhân  tác giả. Cuộc đời của mỗi  con người đều có những khúc quanh buồn vui trôi theo ngày …

Read More »

Peace In The Lord Jesus

      The author’s words Dear readers! First of all, my wife and I  thank to the Lord. Our family overcame the hardship trip through  His guidance, care, support and blessing. Looking back we met so  thorns, confusion, anxiety. We did walk in tears, in suffering and other problems. God knows …

Read More »