Hội Thánh

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 17/11/2019 Tạ Ơn Chúa

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 17/11/2019 Tạ Ơn Chúa Lu-ca 17:11-19 Câu gốc: “Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Giê-xu, mà tạ ơn Ngài” …

Read More »

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 13/10/2019 Tình Chúa Bao La

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 13/10/2019 Tình Chúa Bao La Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13 Câu gốc: “Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; Khi Ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi” …

Read More »