Hội Thánh

Đánh Mất Sự Sống Vì Không Yêu Mến Chúa

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 28/4/2019 Xin thông báo: Chúa Nhật ngày 21/4/2019. Hội Thánh không có TRƯỜNG CHÚA NHẬT Chúng ta tập trung tiếp khách  dự lễ ” MỪNG CHÚA PHỤC SINH” Bài học Kinh Thánh nầy cho ngày 28/4/2019. Xin Cảm ơn Hội Thánh Kính chúc Tôi …

Read More »

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 14/4/2019

                             BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 14/4/2019           Nhớ Mác 14:12-26 Câu gốc: “Khi đang ăn, Đức Chúa Giê-xu lấy bánh tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các môn đệ, mà …

Read More »

Bài Học Trường Chúa Nhật ngày 31/3/2019–Ai Sẽ Được Phước?

Bài Học Trường Chúa Nhật ngày 31/3/2019 Ai Sẽ Được Phước? Thi-thiên 128:1-6 Câu gốc: “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài!” (câu 1).”Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to him.!” Câu hỏi suy ngẫm – Ponder Question: 1.Thi-thiên 128 cho …

Read More »

Xin Chúa Nghe Con–Thi-thiên 143:1-6

Bài Học Trường Chúa Nhật ngày 24/3/2019 Xin Chúa Nghe Con Thi-thiên 143:1-6 Câu gốc: “Tôi giơ đưa lên hướng về Chúa; Lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm – Ponder Question: 1. Ông Đa-vít bày tỏ đặc tính nào của …

Read More »

BAI HOC TRUONG CHUA NHAT –Để Lời Cầu Nguyện Được Nhậm

Chúa Nhật ngày 17/3/2019 Để Lời Cầu Nguyện Được Nhậm Giăng 15:4-7 Câu gốc: “Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta, và những Lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm – Ponder Question: …

Read More »

MỜI DỰ TẾT NGUYÊN ĐÁN VÀ TẶNG BÀI HÁT XUÂN

Kính chào Quý Tôi Con Chúa Kính mời Quý Tôi Con Chúa dự Tết với Hội Thánh chúng tôi Tổ chức Chúa Nhật ngày 3/2/2019 Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Việt Nam Brooklyn New York Địa chỉ: 140 Deove St Brooklyn, NY 11211 Nhân dịp đầu Xuân Quê Hương …

Read More »

THƯ MỜI DỰ LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2018

THƯ MỜI DỰ LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2018 Kính thưa Quý Mục sư, Con dân Chúa và quý Thân Hữu Mừng Chúa Giê su Giáng sinh 2018 đến với thế giới của chúng ta, Ngài mang lại cho chúng ta SỰ ẤM ÁP VÀ VUI MỪNG. Ngài mang lại …

Read More »