Hội Thánh

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 11/8/2019 –Thấy

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 11/8/2019 Thấy Xuất Ê-díp-tô Ký 14:10-14 Câu gốc: “13 Môi-se đáp cùng dân sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi; vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày …

Read More »

Phục Vụ Theo Ơn Chúa Ban

Kính thưa Quý Con Cái Chúa Tuần nầy, Chúa Nhật ngày 16/6/2019 Chúng ta không có lớp TRƯỜNG CHÚA NHẬT Chúng ta đi dự Trại Hè của Hội Thánh 2 ngày, Thứ Bảy và Chúa Nhật. Tôi gởi ra bài TRƯỜNG CHÚA NHẬT nầy cho tuần tới. Cầu xin Chúa …

Read More »

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 9/6/2019

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 9/6/2019 Vợ Chồng Thuộc Về Nhau I Cô-rinh-tô 7:1-6 Câu gốc: “Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có …

Read More »

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 2/6/2019

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 2/6/2019 Bí Quyết Để Kết Quả Giăng 15:4-5 Câu gốc: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5). Câu …

Read More »

Cơ Hội Làm ChứngBÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 26/5/2019

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 26/5/2019 Cơ Hội Làm Chứng I Phi-e-rơ 3:13-17 Câu gốc: “Vì ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy”  (I Phi-e-rơ 3:17). Câu hỏi suy ngẫm – Ponder Question: …

Read More »

TÌNH MẸ -TÌNH CHÚA!

TÌNH MẸ -TÌNH CHÚA!   Cảm tạ Chúa đã ban cho tình Mẹ Tình thiêng liêng, cao quý biết chừng nào Tình nồng ấm, tình dịu ngọt biết bao Ôi, tình Mẹ làm sao ta tả xiết? Trong bào thai, Mẹ vỗ về tha thiết Ngoan nghe con, Mẹ yêu …

Read More »