Hội Thánh

Dâng Lên Cha Mẹ

Read More »

Lời Chúc Cho Mẹ

Read More »

Hình Ảnh Sinh Hoạt Hội Thánh 03

    Hình Ảnh Sinh Hoạt HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: trongtran47@gmail.com Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »

Thần Linh Của Chúa

Read More »

Lưu Đày Sa Mạc

Read More »

Chạm Lòng Con

Read More »

Vì Yêu

Read More »

THƯ MỜI DỰ LỄ PHỤC SINH 2017

  MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2017  Nguyện niềm vui Phục sinh luôn ở mãi trong tâm hồn chúng ta. Nguyện niềm vui đó mau lan tỏa; được cụ thể hóa bằng những cử chỉ, hành động bác ái với bản thân và với tha nhân mỗi ngày trong đời sống …

Read More »

THƯ MỜI DỰ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017 TẠI HỘI THÁNH TIN-LÀNH BÁP-TÍT JERSEY CITY

     THƯ MỜI DỰ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017 TẠI HỘI THÁNH TIN-LÀNH BÁP-TÍT JERSEY CITY Sáng Tác Mục sư Trần Văn Trọng

Read More »

CHúC MừNG NăM MớI 2017

  HAPPY NEW YEAR 2017 Kính chúc Quý Mục sư, Quý Tín Hữu, Quý Thân Hữu và Quý vị Đồng Hương Một năm mới 2017 sức khỏe dồi dào, không ngừng chiến đấu một thế giới đầy tối tăm, chờ đợi ngày Chúa Giê su chúng ta tái lâm. Kính mến …

Read More »