Hội Thánh

THƯ MỜI DỰ LỄ CẦU NGUYỆN ĐẶC BIỆT

             HỘI-THÁNH TIN-LÀNH BÁP-TÍT VIỆT NAM BROOKLYN                                Vietnamese Baptist Church  BROOKLYN  NY                             140 Devoe ST, Brooklyn, NY 11211                                     Quản Nhiệm: MS Trần Văn Trọng                                                      Cel:(201)450-5782                                 Email: [email protected] Website:                                                                        www.nguonsuoitamlinh.net                                                                                                                                                  …

Read More »

Ca Vang Tình Yêu Chúa

Read More »

Chiếc Thuyền Mành

Read More »

Spirit Song (Bài Ca Tâm Linh)

Read More »

Chạm Lòng Con

Read More »

Ở Lại Với Con

Read More »

SỐNG ĐẠO (23/07/2018)

Read More »

Nương Nơi Giê-Xu

Read More »

Hãy Tôn Vinh Ngài

Read More »

Thỏa Vui Trong Chúa

Read More »