Tin Tức

Trường Chúa Nhật ngày 21/10/2018 Hãy Cầu Xin Đi Giăng 16:23-24

Trường Chúa Nhật ngày 21/10/2018 Hãy Cầu Xin Đi Giăng 16:23-24 Câu gốc: “Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh Ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn” (câu 24). Câu …

Read More »

Xin Ngự Giữa Chúng Con

Read More »

Giê-Xu Muôn Đời

Read More »

Vui Mừng Trong Chúa

Read More »

Chúa Đấng Ban Thánh Linh – Bài hát mới sáng tác- Mục sư Trần Văn Trọng & Trần Quốc

Read More »

Chúc Tôn Vua Vinh Hiển

Read More »

Chúa Nhân Từ Thay

Read More »

Tình Yêu Nhiệm Màu

Read More »

Vì Yêu

Read More »

Lạy Chúa Con Khao Khát Ngài

Read More »