Tin Tức

Vũ Hán Và Phúc Âm

Jnewsvn.com – “Anh chị em trong Chúa thân mến, cùng hết thảy các bạn đang quan tâm tình hình hiện tại của Vũ Hán. Chúng tôi đang cùng với các thành viên Hội Thánh rao giảng Phúc Âm về Cứu Chúa Jesus Christ trên đường phố Vũ Hán, trong khi …

Read More »