Blog Layout

Bạn Chân Tình

Bạn Chân Tình Gióp 6:14-23 “Một lời quở trách tỏ tường hơn là thương yêu giấu kín. Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bởi lòng thành tín. Còn sự hôn hít của người ghen ghét lấy làm giả ngụy” (Châm Ngôn 27:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp so …

Read More »

NẮM BỘT CUỐI CÙNG

NẮM BỘT CUỐI CÙNG huongdiministries    NẮM BỘT CUỐI CÙNG (1Các vua 17) Kể từ cái ngày vua Giê-rô-bô-am dựng hai con bò vàng lên cho dân sự thờ lạy, hơn tám mươi năm qua trải qua tám đế chế chưa khi nào Y-sơ-ra-ên được bình yên. Giao tranh liên …

Read More »

Verse of the Day—Philippians 4:8

Verse of the Day for Saturday, April 29, 2017 [ Previous Devotionals ] Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable — if anything is excellent or praiseworthy — think about such things. —Philippians 4:8 Thoughts on Today’s …

Read More »