Classic Layout

Nghe Bài Giảng Nhiều Tác Giả

Nghe Bài Giảng Nhiều Tác Giả BỐN THỂ LOẠI NÊN THÁNH – Mục sư ĐINH THIÊN TỨ (14-6-2015).mp3 Người Tin Chúa Và Tiền Bạc – Mục Sư Trần Thiện Đức Đức Chúa Trời Ở Đâu – Ms. Đoàn Trung Chánh GIỐNG-CHÚA-Sứ-Điệp-Mục-Sư-Lâm-Văn-Minh- Món-Quà-Vô-Giá-Ms.-Phan-Vĩnh-Cự Sự-Thờ-Phượng-Thật-Ms-Nguyễn-Thỉ ĐỒNG-ĐI-VỚI-CHÚA-Sứ-Điệp-Mục-Sư-Bùi-Ngọc-Hương- Bức-Màn-Bị-Xé-Làm-Đôi-Ms.-Hồ-Hiếu-Hạ Phước-Giành-Lấy-Hay-Cầu-Xin-Ms.-Đỗ-Việt-Hùng

Read More »

Dysfunctional (Anh & Việt )

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  27/5/2017 Dysfunctional For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23 The word dysfunctional is often used to describe individuals, families, relationships, organizations, and even governments. While functional means it’s in proper working order, dysfunctional is the opposite—it’s broken, not working properly, unable to do what it …

Read More »