TimeLine Layout

May, 2017

 • 24 May

  Báp-têm bằng Đức Thánh Linh

  Báp-têm bằng Đức Thánh Linh Trần Đình Tâm   1. Người đã tin nhận Chúa có cần nhận Báp-têm bằng Đức Thánh Linh không? Thế nào là “Báp-têm bằng Đức Thánh Linh”? Các Cơ-đốc nhân thuộc hệ phái Ngũ Tuần tin rằng con cái Chúa, là những người đã được …

  Read More »
 • 24 May

  Người Nhà Cơ-lô-ê

    Người Nhà Cơ-lô-ê I Cô-rinh-tô 1:10-11 “Vì, hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu Sứ đồ Phao-lô biết được tình hình tại Hội Thánh Cô-rinh-tô? Người nhà bà Cơ-lê-ô …

  Read More »
 • 24 May

  Lookalikes (Anh & Việt)

  Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  24/5/2017 Lookalikes We all . . . are being transformed into his image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. 2 Corinthians 3:18 They say we all have one: Doppelgangers some call them. Lookalikes. People unrelated to us who look very much like …

  Read More »
 • 24 May

  Verse of the Day—Acts 16:25

  Verse of the Day for Wednesday, May 24, 2017 [ Previous Devotionals ] About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. —Acts 16:25 Thoughts on Today’s Verse… Falsely imprisoned, Paul and Silas had been beaten “with many blows,” …

  Read More »
 • 23 May

  Thế nào là Báp-têm bằng lửa?

  Thế nào là Báp-têm bằng lửa? “Báp-têm bằng lửa” được ghi trong Ma-thi-ơ và Lu-ca, cả hai sách đều tường thuật về cùng một câu chuyện: “Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn …

  Read More »
 • 23 May

  Tìm Người Công Chính

  Tìm Người Công Chính Giê-rê-mi 5:1-5 “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:10-11). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán bảo Tiên tri Giê-rê-mi …

  Read More »
 • 23 May

  Defending God (Anh & Việt )

  Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  23/5/2017 Defending God A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Proverbs 15:1 The anti-God bumper stickers covering the car seized the attention of a university professor. As a former atheist himself, the professor thought perhaps the owner wanted to make believers …

  Read More »