Hy Vọng Vào Chúa

Hy Vọng Vào Chúa, 
Không Vào Tài Khoản Ngân Hàng Của Bạn

Mục Sư Rick Warren

“Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.”  (1 Ti-mô-thê 6:17)

Tạo vật duy nhất trong tất cả các tạo vật biết lo lắng là con người. Cây cối không lo lắng. Động vật không lo lắng. Chỉ có loài người hành động như thể chúng ta không có Cha trên trời. Khi bạn lo lắng về tài chính của mình, trên căn bản là bạn nói rằng, “Tôi nghĩ rằng Chúa là kẻ dối trá. Tôi không thật sự nghĩ rằng Ngài sẽ đáp ứng nhu cầu của tôi.” Nhưng Chúa sẽ, nếu bạn đáp ứng các điều kiện.

Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi thường đến gặp bố tôi và nói, “Bố ơi, con cần một ít tiền.” Không lần nào trong tuổi lớn lên, tôi tự hỏi “Bố của mình lấy tiền ở đâu ra?” bao giờ cả. Gần như là một quy tắc bất thành văn về tiền bạc: Bố và mẹ làm ra, và con cái tiêu xài. Trẻ con không bao giờ thắc mắc, “Bố mẹ tôi sẽ lấy số tiền này từ đâu?” Tôi không bao giờ lo lắng về điều đó.

Lo lắng thực sự là một hình thức của chủ nghĩa vô thần. Mỗi khi bạn lo lắng, rất đơn giản, bạn nói rằng, “Tôi không tin rằng có một Chúa sẽ chăm sóc tôi.” Nếu bạn là một Cơ-đốc nhân và bạn lo lắng, bạn đang coi mình như một trẻ mồ côi. Bạn đang hành động như bạn không có một người cha trên trời đã hứa nhiều lần trong Kinh Thánh, “Ta sẽ đáp ứng nhu cầu của con nếu con vâng lời ta và làm theo những gì ta bảo con làm.” Tin cậy buộc bạn phải sống bởi đức tin.

Lo lắng là một đèn cảnh báo. Mỗi khi chúng ta lo lắng về tài chính của mình, nó cảnh báo rằng chúng ta không tin là Chúa yêu chúng ta và sẽ chăm sóc chúng ta. Chúng ta luôn gặp rắc rối khi nghi ngờ tình yêu của Chúa. Luôn luôn là vậy.

Ma-thi-ơ 6:23 dạy, “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.”

Khi bạn còn yêu bất cứ điều gì hơn Chúa, điều đó sẽ trở thành cội nguồn của sự lo lắng. Có một cái khác chiếm vị trí đầu tiên trong cuộc sống của bạn, và đó không phải là gia đình của bạn. Bất cứ điều gì bạn đặt lên hàng đầu trong cuộc sống của bạn ngoài Chúa ra sẽ tạo ra sự lo lắng, bởi vì điều đó luôn có thể bị mất đi.

Tài khoản trong ngân hàng của bạn không phải là đảm bảo cho bạn, bất kể nó có nhiều đến đâu. Kinh Thánh dạy trong 1 Tỉ-mô-thê 6:17, “Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.”

Hãy đặt hy vọng vào Chúa, bởi vì Ngài sẽ chịu trách nhiệm cho nhu cầu của bạn nếu bạn tin tưởng nơi Ngài.

Thảo Luận

Có điều gì bạn yêu hơn yêu Chúa không? Có phải câu trả lời của bạn quá rõ ràng cho những người khác bởi thấy cách bạn sống?

Trong thời điểm suy thoái kinh tế hoặc nhu cầu tài chính, bạn đặt hy vọng vào điều gì, hoặc người nào?

Bạn có thể chọn làm điều gì khác hơn khi bạn bắt đầu lo lắng?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục Know God trên trang web Daily Hope.

Nghèo Và Trung Thực Vẫn Tốt Hơn
Mục Sư Rick Warren

“Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm, Còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà và là một kẻ ngây dại.” (Châm ngôn 19:1)

Chúa không ban phước cho sự không trung thực. Châm ngôn 16:11a dạy: “Trái cân và vá cân công bình thuộc về Đức Giê-hô-va.” Điều đó bao gồm tiền công, tiền lương và tiền thuế. Nếu bạn muốn Chúa ban phước lành về tài chính của bạn, bạn phải trung thực trong mọi lãnh vực đó. Kinh Thánh cũng dạy, “Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm, Còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà và là một kẻ ngây dại.” (Châm-ngôn 19:1)

Tại sao đây là một nguyên tắc quan trọng? Khi bạn đang trải qua một thời điểm căng thẳng về tài chính, sự cám dỗ sẽ rất lớn để bạn bỏ qua tính chính trực của bạn và để gian lận hầu có đủ tiền để sinh sống qua ngày. Có thể có nghĩa là bạn che giấu sự thật về một dịch vụ mua bán hoặc phóng đại hoặc giảm giá trị của một món hàng đó. Có thể có nghĩa là bạn khấu trừ sai về thuế má của bạn. Bạn luôn thua lỗ trong đường dài khi bạn mất đi tính chính trực. Và đó là những gì bạn đang mang lên Thiên đàng – cá tính thật của bạn, không phải tiền bạc của bạn. Bạn luôn thua lỗ khi bạn đánh mất sự chính trực của mình.

Kinh Thánh dạy trong Châm ngôn 10:22, “Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có; Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào.” Lợi nhuận từ những hình thức không trung thực mang lại rắc rối kèm theo. Tại sao? Nếu bạn ăn gian người nào đó, những người khác sẽ ăn gian bạn lại. Nếu bạn gian lận – bao gồm cả chính phủ – bạn sẽ bị gian lận trong cuộc sống. Những gì bạn gieo, bạn sẽ gặt.

Quyết định trung thực trong tài chính của bạn không phải là điều bạn thực hiện một lần cho tất cả. Đó là một quyết định hàng ngày. Bạn sẽ bị cám dỗ để nói dối. Đôi khi sự trung thực khiến bạn phải trả giá. Bạn đã học được điều đó phải không? Đôi khi phải trả giá để nói sự thật khi điền vào một tờ khai báo.

Nhưng Chúa nói rằng nếu bạn trung thành với Ngài trong việc này, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về những nhu cầu tài chính của mình.

Thảo Luận

Trường hợp nào trong các chi tiết tài chính của cuộc sống của bạn, bạn có thể chọn để tôn vinh Chúa ngày hôm nay?

Làm thế nào bạn đã thấy Chúa ban phước cho những quyết định khó khăn nhưng trung thực của bạn về tiền bạc?

Tại sao làm điều trung thực với tài chính của bạn thường là sự lựa chọn khó khăn hơn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *