KHÁM PHÁ LỚN NHẤT CỦA MỌI THỜI ĐẠI

Hễ ai uống nước Ta cho, sẽ chẳng hề khát. – Giăng 4:14

Hoa Kỳ bỏ ra hàng triệu đô đi tìm nước trên Sao Hỏa. Vài năm trước, NASA phóng hai người máy, Opportunity và Spirit, lên hành tinh đỏ để xem có nước hoặc đã từng có nước ở đó bao giờ chưa. Tại sao Hoa Kỳ làm việc này? Các khoa học gia đang nghiên cứu dữ liệu do hai người tí hon lang thang trên Sao Hỏa gửi về, để xem thử đã từng có sự sống trên Hỏa Tinh hay không. Và để có sự sống, thì phải có nước. Không nước, không thể sống được.
Hai ngàn năm trước, có hai người “lang thang” bắt đầu băng vùng nông thôn của một tiền đồn Địa cầu có tên là Sa-ma-ri để tìm nước. Một người là một bà sống gần đó. Người kia là một ông đến từ Ga-li-lê. Họ gặp nhau bên giếng gần làng Si-kha. Khi gặp nhau, Chúa Giê-xu đã gặp được nước Ngài đang tìm, và người phụ nữ cũng tìm ra thứ nước mà bà không biết là mình đang cần (Giăng 4:5-15).
Nước thiết yếu cho sự sống thuộc thể lẫn thuộc linh. Chúa Giê-xu đã dành sự ngạc nhiên cho người phụ nữ bên giếng. Ngài ban tặng cho bà Nước Hằng Sống tức chính Ngài. Ngài là “suối nước giải khát tươi mát văng ra cho đến sự sống đời đời” (Giăng 4:14).
Bạn có biết ai đang tìm nước không? Ai đó đang khát thuộc linh không? Hãy giới thiệu cho người đó Chúa Giê-xu, là Nước Sống. Đó là sự khám phá lớn nhất của mọi thời đại. – Dave Branon

Chỉ Chúa Giê-xu là Nước Hằng Sống, có thể thỏa mãn linh hồn đang khát.

odb.org

—————————

Trích từ “LIVING WATER” của Chuck Smith.

CHÚA CÓ ĐẦU THU VIDEO?

Chúa Jesus phán Đức Thánh Linh sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi bởi vì họ không tin Ngài. Đó mới chính là tội lỗi thật sự cho những ai bị phán xét. Không cần phải có thêm những cáo buộc nào khác.

Chúung ta thường nghe ai đó nói, Đức Chúa Trời có một đầu thu video ở trên trời, và một ngày nào đó Ngài sẽ trình chiếu trên một màn hình lớn tất cả những hành vi bất kính của con người. Nhưng Chúa Jesus nói rằng Đức Thánh Linh sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi vì họ không tin Ngài. Nói cách khác chỉ có một thông điệp: Bạn có thái độ nào với Chúa Jesus? Bạn có tin nhận Ngài là Đấng cứu chuộc không?

Danh Jesus nói đến chức vụ của Ngài. Khi thiên sứ truyền lịnh cho Giô sép: Ngươi phải đặt tên con trẻ là Jesus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội (Ma thi ơ 1:21).Jesus là từ trong tiếng Anh được chuyển tự từ tiếng Hy Lạp LESOUS. Từ nầy lại bắt nguồn từ một cái tên Hê bơ rơ là YESHUA, là hình thức rút ngọn của từ YAHWEHSHUA – nghĩa là Giê hô va là Đấng cứu chuộc. Chúa Jesus đã diễn tả sứ mệnh của Ngài như sau: Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. (Luca 19:10).Đó là công vụ của Ngài. Và Đức Thánh Linh làm chứng cho thế giới biết điều nầy. Đức Thánh Linh cáo trách thế giới về tội lỗi vì không tin nhận Chúa Jesus.

Trong Giăng 3, Chúa Jesus nói với Ni cô đem rằng Đức Chúa Trời đã sai Ngài đến không phải để kết án, nhưng để cứu chuộc thế gian. Ngài cũng nói rằng bất cứ ai tin nhận Ngài sẽ không bị định tội, nhưng ai không tin thì đã bị định tội rồi, vì đã không tin đến Con độc sanh của Đức Chúa Trời. Họ bị định tội bởi vì họ từ chối tin nhận Chúa Jesus. Vì thế Đức Thánh Linh kết án những người không tin nhận Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời được Cha sai đến cứu chuộc thế gian.

Kinh Thánh xác nhận: Ai tin Con Đức Chúa Trời thì có sự sống đời đời, ai không tin thì chẳng có sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó (Giăng 3:36). Vào cuối chức vụ của sứ đồ Giăng, ông viết rằng nếu chúng ta không tin, chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối. Ai từ chối Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời thì sản sinh vô vàn tội lỗi trong thế giới, khi đó họ đang báng bổ Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta không tin chúng ta gọi Đức Thánh Linh là kẻ nói dối, vì chúng ta đã phủ nhận phần Kinh Thánh Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Con của Ngài (1 Giăng 5:10-12).

Đây không phải là chuyện nhỏ. Trước giả thư Hê bơ rơ đã cảnh báo chúng ta:

Ai đã phạm luật pháp Môi Se, nếu có hai ba người làm chứng thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước tức là huyết mà mình nhờ nên thánh là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Vì chúng ta biết Đấng đã phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng Chúa sẽ xét đoán dân mình. Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay!

Chỉ có một cách để tránh một tội lỗi khủng khiếp dường ấy. Sứ đồ Phao lô đã nhấn mạnh điều nầy khi ông viết: Nếu miệng ngươi xưng Chúa Jesus là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu (Rô ma 10:9)

Dĩ nhiên, sự xưng nhận trên đây phải rất chân thành. Sự xưng nhận giả dối sẽ không cứu được ai. Có nhiều lời xưng nhận giả dối về uy quyền của Chúa Jesus Christ. Trong Ma thi ơ 25:11-12 Chúa đã nói với chúng ta: Ngày đó sẽ có nhiều người đến với Chúa và nói: Lạy Chúa xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng Chúa phán rằng ta không biết các ngươi. Ngài khẳng định rằng: Không phải kẻ nào nói: lạy Chúa, lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. (Ma thi ơ 7:21).

Làm thế nào để chúng ta biết rằng một lời xưng nhận về Chúa Jesus là chân thật hay giả dối? Bất cứ một lời xưng nhận nào Jesus là Chúa cũng phải chứng minh được sự vâng phục đối với Chúa Jesus và uy quyền của Ngài. Một lời xưng nhận nào mà không kèm theo sự vâng phục như thế là giả dối và vì vậy không có quyền năng để cứu rỗi.

BẠN ĐỨNG Ở ĐÂU?

Trong Giăng 3:18, Chúa Jesus phán: Ai tin Ngài (Chúa Jesus) thì không bị định tội, ai không tin thì đã bị định tội rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời.

Đây là vấn đề. Bạn có tin vào sự cung ứng của Đức Chúa Trời cho tội lỗi của bạn? Bạn có tin rằng Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến để mang lấy tội lỗi của bạn, để chết thay cho bạn? Bạn đã chấp nhận hay từ chối Chúa Jesus Christ? Đây rõ ràng là một vấn đề cá nhân. Mối liên hệ giữa bạn với Chúa Jesus là gì? Bạn đã tiếp nhận Ngài và sự cứu chuộc mà Ngài đã trả giá cho bạn, hay là bạn đã phủ nhận sự cứu rỗi bằng việc từ chối Ngài?

Khi bạn ra trước ngai của Đức Chúa Trời trong ngày phán xét cuối cùng, Ngài sẽ hỏi bạn: Ngươi đã làm gì với Con của ta? Tất cả tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với Chúa Jesus Christ.

Lời chứng của Đức Thánh Linh cho thế giới nầy là, tất cả chúng ta cần tiếp nhận Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa và để Ngài trở thành chủ nhân của đời sống mình. Toàn bộ vấn đề là tiếp nhận Chúa Jesus Christ. Điều nầy làm nên sự khác biệt với sự tha thứ hay bị định tội.Vấn đề duy nhất là ở chỗ đó.

 

ĐỨC THÁNH LINH CÁO TRÁCH VỀ SỰ CÔNG NGHĨA

Công tác thứ hai của Đức Thánh Linh là Ngài cáo trách thế gian về sự công nghĩa. Đức Thánh Linh không chỉ quở trách thế gian về tội, mà còn là về sự công nghĩa. Tội lỗi là làm điều sai, công nghĩa là làm điều đúng. Tội lỗi là lạc mất mục đích của đời sống, công nghĩa là đi đúng mục đích của cuộc đời.

ĐIỀU GÌ XẢY RA CHO NGƯỜI BẤT NGHĨA?

Sứ đồ Phao lô cho chúng ta biết rằng những kẻ bất nghĩa không thừa hưởng được nước Đức Chúa Trời (1 Cô rinh tô 6:9). Trong Ga la ti 5:19-21 ông nói: Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa , mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không hưởng được nước Đức Chúa Trời. Phao lô muốn nói rằng những ai làm các việc trên đây là người bất nghĩa. Và nếu anh em cũng làm những điều nầy anh em sẽ không thừa hưởng được nước Đức Chúa Trời.

Trong sách Khải huyền chúng ta được biết là Đức Chúa Trời sẽ không cho phép bất cứ điều gì ô uế vào nước thiên đàng. Trong Ê phê sô 5:5, Phao Lô viết: Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và của Đức Chúa Trời. Trong Hê bơ rơ 12:14, chúng ta được cổ vũ: Hãy cầu sự bình an với mọi người cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Trong tất cả những câu nầy Đức Thánh Linh đang nói với chúng ta về một đời sống thánh khiết, nếp sống công nghĩa, sự từ chối đối với xác thịt.

Chúa Jesus đã nói với các môn đồ Ngài: Nếu sự công bình các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của thầy thông giáo và người dòng Pha ri si thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng (Ma thi ơ 5:20). Tiêu chuẩn nầy đánh giá chuẩn mực cho các môn đồ. Các thầy thông giáo và người dòng Pha ri si được mọi người biết cách sống công bình của họ. Họ là những người làm biến dạng con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà. Họ luôn luôn cẩn thận phô diễn cách sống công bình của mình cho người khác xem thấy, và giữ mỗi chi tiết của luật Môi se một cách cố chấp. Nhưng trong thâm tâm họ đang phá hỏng luật pháp. Vì thế Chúa Jesus đã bảo các môn đồ của Ngài, nếu sự công bình các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha ri si thì các ngươi sẽ không vào nước thiên đàng.

GIẢI THÍCH NHỮNG ĐIỀU KHÓ HIỂU

Chúng ta thấy rõ là sự công bình được đòi hỏi như một tiêu chuẩn để vào nước thiên đàng. Thế thì Chúa Jesus hàm ý gì khi Ngài nói Đức Thánh Linh đến sẽ cáo trách thế gian về sự công nghĩa, bởi vì ta đi về cùng Cha? Vì một lý do nào đó nên không có lời giải thích rõ hơn ở câu sau. Tính hợp lý của câu hỏi là: Sự thăng thiên của Chúa Jesus Christ xác nhận với chúng ta về sự công nghĩa nào? Đức Thánh Linh đã đặt hai điều nầy với nhau như thế nào?

Ngài đã làm điều đó như thế nầy. Khi Chúa Jesus thăng thiên về trời, Đức Chúa Trời đã gởi đến một nhân chứng công khai cho thế giới nầy biết rằng, Jesus là một người đàn ông đã từng sống nếp sống công nghĩa trên đất, vì sự công nghĩa nầy Ngài đã được chấp nhận vào nước thiên đàng. Chúa Jesus là điển hình cho loại công nghĩa mà Đức Chúa Trời chấp nhận. Và qua sự thăng thiên của Ngài Đức Chúa Trời phán rằng: Vấn đề là ở chỗ nầy: Đây chính là sự công nghĩa mà các ngươi phải có để được vào nước trời, nó phải lớn hơn sự công nghĩa của các thầy thông giáo và người Pha ri si. Sẽ không có tiêu chuẩn nào thấp hơn tiêu chuẩn nầy.

Đừng tin vào lời nói dối của Satan, đó là Đức Chúa Trời sẽ cho phép tất cả những người thành thật và tốt đẹp vào nước thiên đàng, mà những người nầy không bao giờ chấp nhận lời chứng của Đức Thánh Linh về Chúa Jesus. Đừng tin rằng Đức Chúa Trời sẽ khoan dung với tội ác trong nước trời, cho dù tội lỗi đó không quá tệ hại. Đừng tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cho phép bạn sống trong tư dục xác thịt khi còn ở trên đất, rồi sau đó vẫn cho phép bạn vào nước trời.

Hãy đọc lại lần nữa danh sách các việc làm xác thịt trong Ga la ti 5 và Ê phê sô 5 “Chúng ta biết rằng bất cứ ai phạm những điều như thế sẽ không thừa hưởng nước trời”. Phao Lô đã khẳng định như thế.

Nhưng có thể đó không phải là vấn đề của bạn. Có lẽ bạn không sống trong xác thịt. Nhưng có thể bạn đang dựa vào đời sống công bình riêng của bạn. Khi ấy bạn phải suy nghĩ thấu đáo những gì Chúa Jesus đã nói trong Giăng 16:10. Sự làm chứng của Đức Thánh Linh là đây: Nếu bạn muốn Đức Chúa Trời chấp nhận bạn trên căn bản đời sống công bình riêng, thì sự công bình của bạn phải ngang bằng với sự công bình của Chúa Jesus. Vì Ngài đã thăng thiên về trời là sự xác nhận của Đức Chúa Trời cho thế gian biết rằng chỉ có sự công bình của Ngài mới được Đức Chúa Trời chấp thuận.

Chuck Smith

Translated by Hon Pham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *