Kinh thánh bản dịch 2002

Dân Số – Kinh thánh bản dịch mới 2002

Dân Số – Kinh thánh bản dịch mới 2002 Dân Số 1 Kiểm Tra Dân Số Lần Thứ Nhất 1 Ngày mồng một tháng hai năm thứ nhì, sau khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, CHÚA phán bảo Môi-se tại Trại Hội Kiến trong sa mạc Si-nai: 2 “Con hãy …

Read More »

Xuất Hành

Xuất Hành Kinh thánh bản dịch mới 2002 1 Dân Y-sơ-ra-ên Bị Áp Bức 1 Sau đây là tên các con trai Y-sơ-ra-ên đã theo Gia-cốp xuống Ai-cập với gia đình mình. 2 Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi và Giu-đa, 3 Y-sa-ca, Sa-bu-luân và Bên-gia-min; 4 Đan, Nép-ta-li, Gát và A-se. 5 …

Read More »

Sáng Thế Ký – Kinh Thánh Cựu Ước

Sáng Thế 1 Sáng Tạo Trời Đất 1 Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất. 2 Lúc ấy, đất không có hình thể và còn trống không. Bóng tối, bao trùm vực thẳm và Thần Linh của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. 3 Bấy giờ, …

Read More »