Kinh Thánh

Nghe Đọc Sách Gióp – Kinh Thánh Cựu Ước

Nghe Đọc Sách Gióp – Kinh Thánh Cựu Ước Kinh Thánh Bản dịch mới Người đọc: Ms Trần Văn Trọng Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy …

Read More »

Nghe Đọc Sách Thi Thiên – Kinh Thánh Cựu Ước

Nghe Đọc Sách Thi Thiên – Kinh Thánh Cựu Ước Kinh Thánh Bản dịch mới Người đọc: Ms Trần Văn Trọng. Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như …

Read More »