Làm Người Lân Cận Tốt–Châm-ngôn 3:27-35

Làm Người Lân Cận Tốt

Châm-ngôn 3:27-35

3:27 Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, Miễn là tay con có quyền làm điều ấy. 3:28 Nhược bằng con có tại nơi con vật kẻ lân cận cầu xin, thì chớ nói với người rằng: Hãy đi và trở lại, ngày mai ta sẽ cho ngươi. 3:29 Chớ lập mưu hại kẻ lân cận con, Vì người ăn ở bình yên bên con. 3:30 Nếu không có làm điều hại cho con, Chớ tranh giành vô cớ với ai. 3:31 Chớ phân bì với kẻ hung dữ, Cũng đừng chọn lối nào của hắn; 3:32 Vì Đức Giê-hô-va gớm ghiếc kẻ gian tà; Nhưng kết tình bậu bạn cùng người ngay thẳng. 3:33 Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác. Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình. 3:34 Quả thật Ngài nhạo báng kẻ hay nhạo báng; Nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường. 3:35 Người khôn ngoan sẽ hưởng được sự vinh hiển; Còn sự thăng lên của kẻ ngu dại sẽ ra điều hổ thẹn. Châm-ngôn 3:27-35

Câu gốc: “Vì Đức Giê-hô-va gớm ghiếc kẻ gian tà; nhưng kết tình bậu bạn cùng người ngay thẳng” (câu 32).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con sống khôn ngoan thế nào đối với người lân cận. Làm sao để Cơ Đốc nhân có thể sống hòa bình với người xung quanh, nhưng không sống theo tội lỗi? Làm thế nào bạn trở nên người lân cận tốt theo ý Chúa?

Sau khi Vua Sa-lô-môn dạy con cái phải khôn ngoan tìm cầu và tin cậy Đức Chúa Trời hết lòng (câu 3), trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông dạy con cái phải khôn ngoan để làm người lân cận tốt. Để trở nên một người lân cận tốt, ông khuyên con giữ những điều căn bản. Thứ nhất, con phải sống rộng lượng với người lân cận. Con hãy giúp đỡ họ khi con có thể làm điều đó (câu 27), và cũng đừng trì hoãn sự giúp đỡ khi con có dịp tiện (câu 28). Thứ hai, con hãy sống hòa thuận với người lân cận con. Con chớ “lập mưu” hay “tranh giành vô cớ” với người lân cận đang cùng con sống bình yên (câu 29-30). Thứ ba, đối với những gian ác bên con, con hãy sống khiêm nhường nhưng không đồng hóa với họ. Đức Chúa Trời không chấp nhận tội lỗi, nên con cái Ngài không thể đi cùng con đường với người ác. Con đường của “kẻ hung dữ,” “kẻ gian tà,” “kẻ ác,” “kẻ nhạo báng,” và “kẻ ngu dại” sẽ bị Đức Chúa Trời gớm ghiếc, rủa sả, nhạo bang, và làm cho hổ thẹn. Nhưng Chúa kết bạn với người ngay thẳng, ban phước cho người công bình, ban ơn cho cho người khiêm nhường, và cho họ vinh quang của Chúa. Vua Sa-lô-môn dạy con sống khôn ngoan, hết lòng yêu Chúa, và yêu người thể hiện qua những hành động cụ thể mỗi ngày với những người xung quanh.

Trong câu chuyện Chúa Giê-xu kể về người Sa-ma-ri nhân lành trong Lu-ca 10:25-37, một thầy dạy luật tóm lược về luật pháp với Chúa như sau: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như mình.” Chúa đã trả lời: “Ngươi đáp phải lắm; hãy làm điều đó, thì được sống.” Luật lệ Chúa được nhắc lại để được hưởng sự sống đời đời, con dân Chúa đều phải vâng theo luật Chúa, và một trong hai điều răn quan trọng nhất là phải yêu người lân cận như mình. Và Chúa Giê-xu đã dạy cho thầy dạy luật hiểu rõ hơn về người lân cận “là người đã lấy lòng thương xót đãi người.”

Điều kỳ diệu là khi chúng ta sống ngay lành, hết lòng kính Chúa, và yêu người lân cận như mình, thì chính Chúa cũng sẽ “kết tình bầu bạn” với chúng ta (câu 32). Và đây cũng là lời hứa có điều kiện của Chúa Giê-xu: “Ví thử các ngươi làm theo điều Ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu Ta” (Giăng 15:14). Xin Chúa cho chúng ta luôn làm người lân cận tốt với những người chung quanh để họ cũng thấy Chúa qua nếp sống của chúng ta.

Bạn đã bày tỏ nếp sống kính Chúa, yêu người qua những hành động cụ thể với người lân cận ra sao?

Cảm tạ Chúa đã yêu thương, nhân từ với con. Xin giúp con luôn biết sống khôn ngoan với mọi người, bày tỏ lòng kính Chúa, yêu người như Lời Chúa đã dạy con.

(c) 2020 svtk.net

Nguồn  VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *