Lời Hứa Kinh Thánh

sach-loi-hua-kinh-thanh

Quyển sách thứ hai

“LỜI HỨA KINH THÁNH”


Quyển sách nầy hoàn toàn sao chép ra từ Kinh Thánh.

Đời sống của mỗi chúng ta đều đặt niềm tin nơi Cứu Chúa Giê xu là Đấng cất tội lỗi thế gian và ban cho chúng ta sự sống đời đời qua quyền năng sự Chết và Phục sinh của Ngài. Đời sống chúng ta được Ngài tái sanh và đổi mới tầm linh. Đây là niềm tin chắc chắn và trọn vẹn của mỗi con dân Chúa.

Chúng ta luôn luôn cần đến Lời Hứa của Ngài. Con người chúng ta ai ai cũng có lúc cảm thấy đời sống mình vui thỏa; nhưng có lúc cũng cảm thấy sợ hãi; cô đơn trống vắng; có lúc cũng cảm thấy lo lắng, mệt mỏi chán chường và nhiều cám dỗ thử thách không lối thoát đến với chúng ta trong đời sống hằng ngày. Đây là lúc chúng ta nắm lấy Lời Hứa của Chúa trong Kinh Thánh để được an ủi, thỏa lòng hy vọng và đặt lòng tin trọn vẹn nơi Chúa Cứu Thế Giê xu trong cuộc sống. Ngợi khen Chúa!

Nhu cầu về Lời Chúa bằng song ngữ: tiếng Anh & Việt, rất cần thiết cho người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ thứ hai tại Hoa Kỳ. Tôi cậy ơn Chúa để biên soạn cuốn sách “LỜI HỨA KINH THÁNH” mục đích giúp con dân Chúa khi cần đến sự hướng dẫn của Chúa qua Kinh Thánh. Vì đời sống của con người phải đối diện nhiều nan đề với cuộc sống trên đất mỗi ngày, thì chúng ta sẽ có Lời Hứa của Chúa giúp đỡ chúng ta khi có cần.

Ngoài những lúc khó khăn, nhiều lúc chúng ta vui mừng muốn tạ ơn Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy ngay trong “LỜI HỨA KINH THÁNH”  nầy để ngợi khen Chúa.

Quyển sách giúp ích cho đời sống cá nhân mỗi con cái Chúa trong mọi hoàn cảnh, mình có thể nhờ cậy Chúa luôn. Là một con cái Chúa mình phải cần nhờ cậy Lời hứa của Chúa.

***

Lời Hứa Kinh Thánh

Liên hệ mua Sách, DVD, CD
Qua email: trongtran47@gmail.com
Qua điện thoại: (201) 489-3133

Qua bưu điện:
Trong Van Tran
256 Main Street
Hackensack, NJ 07601
USA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *