Lời Tạ Ơn (Sáng tác: Mục Sư Trần Văn Trọng)

Lời Tạ Ơn (WORD OF THANKS)

1. Nhìn lại quãng đường con đã đi qua, tạ ơn Chúa vì có Chúa đồng hành, bươn trên sỏi đá mà lòng vẫn bình an, tâm con vui thỏa hạnh phước vô biên. Nhìn lại quãng đường con đã đi qua, được Ngài dẫn dắt từng bước từng ngày. Dù gian nan thăng trầm trong cuộc sống, nhưng nụ cười vẫn nở mãi trên bờ môi.

2. Nhìn lại quãng đường con đã đi qua, tạ ơn Chúa vì có Chúa đi cùng. Đi trong nghịch cảnh, mà lòng vẫn bình an, tâm linh tươi sáng từng bước bên Cha. Nhìn lại quãng đường con đã đi qua, được Ngài chăm sóc từng phút từng giờ. Dù gian lao đau buồn trong cuộc sống, nhưng nụ cười vẫn nở mãi trên làn môi.

Điệp khúc: Cảm tạ Chúa những chặn đường con đã đi qua, mỗi ngày theo Chúa với lòng biết ơn. Từng bước xa hơn theo ý Thánh Ngài, lòng luôn vâng phục, ngợi khen Chúa Ba Ngôi.
Quý vị muốn dowload bài hát PDF nầy, xin bấm dưới đây. Xin Chúa ban phước.
LOI TA ON # 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *