Mọi Cuộc Đời Đều Quan Trọng

Mục Sư Rick Warren

 “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (I Sa-mu-ên 16:7 – BTT)


Tất cả mọi cuộc đời đều thiêng liêng.  Chính tư tưởng cho rằng “có một số đời sống quan trọng hơn những đời sống khác” đã gây ra cuộc tàn sát diệt chủng người Do Thái thời Đức quốc xã.  Tư tưởng của Hitler là: “Một số người quan trọng hơn những người khác.  Vì thế chúng ta chỉ cần quét sạch những kẻ yếu đuối, kẻ bệnh tật, người già, hoặc những người mà chúng ta không đồng ý.”  Ngày nay, chúng ta thậm chí thấy tư tưởng ấy trong những cặp vợ chồng trẻ khi vợ sắp sinh con và nghe những lời này: “Chúng tôi không muốn nói điều này, nhưng con của anh chị có thể bị khuyết tật bẩm sinh.”  Và thế là họ bắt đầu nghĩ đến việc phá thai.

Nếu tất cả những người có khuyết tật đều bị chấm dứt cuộc sống, thì bạn cũng đã bị chấm dứt sự sống từ lâu rồi.  Bạn cũng có những khuyết tật trong mình.  Mọi người đều có khuyết tật.  Chỉ là bạn không thừa nhận điều đó mà thôi.  Bạn có một số khuyết tật về cảm xúc nào đó, và bạn có những nỗi lo sợ mà bạn sẽ không dám nói với ngay cả vợ mình.  Chúng làm cho bạn sợ đến chết. Bạn cũng có những khuyết tật về cảm xúc, chẳng hạn như ý tưởng cho rằng mình không được thông minh như người khác.  Bạn cũng có những khuyết tật về thể chất nữa.  Bạn có biết rằng không phải mọi thứ trong cơ thể của bạn đều hoạt động tốt hay không?  Đó là lý do vì sao bạn không có mặt ở Thế vận hội.  Tất cả chúng ta đều có những khuyết tật.  Tất cả chúng ta đều có những vấn đề.

Ai là người quyết định rằng khuyết tật của bạn không quá lớn đến nỗi phải loại bỏ đi?  Bạn có biết một gia đình nào có một đứa trẻ cần sự chăm sóc đặc biệt, chẳng hạn một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, có tâm trí không phát triển, hay bị tật trong cơ thể không?  Họ có yêu thương đứa trẻ đó ít hơn không?  Không.  Họ yêu thương đứa trẻ đó nhiều hơn!  Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương những người yếu đuối, người bệnh tật, người cần sự chăm sóc đặc biệt.  Chúng ta cần họ trong cuộc đời mình để học cách sống vị tha, không ích kỷ. 

Chúng ta luôn phải bảo vệ sự thiêng liêng của cuộc sống.  Tại sao?  Vì nó tiết lộ mục đích của Chúa và bày tỏ sự vinh hiển của Ngài.

Bạn rất quý giá, cho dù bạn là ai hay là gì đi nữa.  Mỗi một đứa trẻ cũng đều quý giá như vậy.

Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng chịu trách nhiệm về tất cả những khuyết tật di truyền của chúng ta.  Bạn có biết điều đó không?  Không phải là những vấn đề trong cuộc sống mà chúng ta tự mang đến cho chính mình do ăn uống vô độ hay hút thuốc, uống rượu quá nhiều, nhưng là tất cả những khuyết tật di truyền mà bạn không tự mình quyết định gì được hiện đang là một phần trong HÌNH TRẠNG của mình.

Lời Chúa trong I Sa-mu-ên 16:7 cho biết: “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (BTT)

Đức Chúa Trời là Đấng chịu trách nhiệm, vì Ngài có tầm nhìn lớn hơn bất cứ con người nào. Ngài có thể thấy những gì mà bạn không thể thấy.  Và Ngài yêu mỗi một con người Ngài đã tạo dựng về tiềm năng để làm những việc lớn mà Ngài đã định sẵn cho chúng ta.

Chúa không so sánh bạn với bất cứ người nào khác.  Nhưng Ngài muốn so sánh bạn với tiềm năng của chính mình.  Mục tiêu của tôi không phải là trở thành mục sư giỏi nhất trên thế giới.  Tôi thậm chí chưa bao giờ cố làm điều đó cả.  Mục tiêu của tôi là trở thành mục sư tốt nhất mà tôi có thể làm với những tài năng, bối cảnh, cơ hội và ân tứ mà Chúa ban cho tôi.  Đó là những gì mà Chúa sẽ dựa vào để đánh giá tôi.

Thảo luận 

Bạn đã và đang so sánh mình với ai?  Có điểm nào ở người đó khiến bạn cảm thấy người đó giỏi hoặc tốt hơn bạn, hoặc khiến bạn nghĩ rằng Chúa yêu người đó hơn?

Nhận biết rằng Chúa xem cuộc đời của bạn là thiêng liêng có đủ cho bạn hay chưa?  Tại sao?

 
Every Life Matters
By Rick Warren

“The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.” (1 Samuel 16:7 NIV)

All life is sacred. It is the mentality of “some lives matter more than others” that caused the Holocaust. That was the mentality of Hitler: “Some people are more important than others. So we’ll just wipe out the weak, the infirm, the aged, or people we disagree with.” Today we even see it in young couples that are expecting and hear, “We hate to tell you this, but your baby may have a birth defect.” And the couple starts considering abortion.

If everybody who had a defect were aborted, you would have been aborted. You have defects. Everybody is handicapped. You just don’t admit it. You have some emotional handicaps, and you have some fears you won’t even talk to your wife about. They scare you to death. You also have emotional handicaps, such as the idea that you’re not as smart as everybody else. And you have some physical handicaps. Have you learned that not everything in your body works? That’s why you’re not in the Olympics. We all have defects. We all have problems. 

Who makes the decision that your defect isn’t big enough to get rid of? Do you know a family who has a special needs child — an autistic, mentally undeveloped, or physically handicapped child? Do they love that child less? No. They love that child more! The Bible says that God loves the weak, the infirm, the special needs person. We need them in our lives to learn unselfishness.

We must always protect the sanctity of life. Why? Because it reveals God’s purpose and shows God’s glory.

You are valuable, no matter who or what you are. So is every child. 

The Bible tells us that God accepts responsibility for all our genetic defects. Did you know that? Not the problems in our lives we brought on ourselves because of overeating or smoking or drinking too much, but all the genetic weaknesses that you didn’t have any say in are all part of your SHAPE.

The Bible says in 1 Samuel 16:7, “The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart” (NIV).

God accepts responsibility, because he has a bigger perspective than any human. He can see what you can’t see. And he loves each person he made for their potential to do the great things he has planned for us. 

God isn’t going to compare you with anybody else. But he is going to compare you with your potential. It’s not my goal to be the best pastor in the world. I’m not even trying. It’s my goal to be the best pastor I can possibly be given the talent, background, opportunities, and gifts that God gave me. That’s what I’ll be evaluated on. 

Talk It Over

To whom have you been comparing yourself? What is it about that person that makes you think he or she is better than you are or that God loves him or her more?

Is it enough for you to know that God considers your life sacred? Why or why not?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *