Mua Thu Cảm Tạ

Quý vị muốn dowload bài hát PDF nầy, xin bấm dưới đây. Xin Chúa ban phước.

2019. mua thu cam ta

Mùa Thu Cảm Tạ (2019)

1. Thu về lá vàng rơi rụng đầy sân, tiếng chim thanh thoát trên cành, bàn tay Cha tô điểm diệu kỳ, Ngài ban cho con cuộc đời thỏa vui.

2. Thu về lá vàng rơi rụng ngàn nơi, lá Thu gợi nhớ cho đời, cuộc đời tôi tội lỗi vơi đầy. Cuộc đời hư mất được Ngài cứu ân.

3. Thu về đóa hồng rơi rụng đầy vơi, tuổi xuân thắm thoát qua rồi, còn hờn giận quay mặt làm gì? Hãy yêu thương nhau tha thứ cho nhau.

Điệp khúc: Cảm tạ Cha dấu yêu ban cho mùa thu, tình yêu Cha lạ lùng trên mỗi cuộc đời, dù thế giới có nhiều đổi thay, nhưng lòng con vẫn yêu cha trọn đời.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *