MỪNG CHÚA PHỤC SINH

Bài hát “MỪNG CHÚA PHỤC SINH” Sáng tác Mục sư Trần văn Trọng
Ca sĩ Hội Thánh: Tây Sơn

Cây nhà lá vườn cùng ngợi khen Chúa. Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *