Muốn Thay Đổi Cách Cư Xử, Hãy Thay Đổi Cách Suy Nghĩ

Muốn Thay Đổi Cách Cư Xử, Hãy Thay Đổi Cách Suy Nghĩ
Mục Sư Rick Warren


“Hãy để Thánh Linh làm mới lại những suy nghĩ và thái độ của bạn.” (Ê-phê-sô 4:23 NLT, ấn bản thứ hai)

Thay đổi đòi hỏi phải có lối suy nghĩ mới. Để thay đổi, chúng ta phải học biết sự thật và bắt đầu lựa chọn khôn ngoan, nhưng cũng phải thay đổi cách suy nghĩ.

Cuộc chiến chống lại tội lỗi bắt đầu ngay trong tâm trí bạn, chứ không phải trong hành vi. Cách bạn suy nghĩ sẽ quyết định cách bạn cảm nhận, và cách bạn cảm nhận sẽ quyết định hành vi của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi cách cư xử, bạn phải bắt đầu bằng sự thay đổi cách suy nghĩ. Ngoài ra, nếu bạn muốn thay đổi cách mình cảm nhận, bạn phải bắt đầu bằng cách thay đổi suy nghĩ.

Ví dụ, tôi có thể nói, “Tôi cần phải yêu con tôi nhiều hơn”, nhưng điều đó không đem lại kết quả gì. Bạn không thể thay đổi cảm xúc. Bạn phải thay đổi cách bạn nghĩ về con cái của mình, về chồng, về vợ mình. Làm như vậy sẽ thay đổi cách bạn cảm nhận, rồi sẽ thay đổi cách bạn hành động. Kinh Thánh nói, “Hãy để Thánh Linh làm mới lại những suy nghĩ và thái độ của bạn.” (Ê-phê-sô 4:23 NLT, ấn bản thứ hai)

Hãy để tôi tóm tắt ý đó như vầy: Bạn không phải là mẫu người như mình tưởng đâu. Nhưng, cách bạn suy nghĩ thế nào, thì con người của bạn thể ấy. Cuộc chiến để đối phó với những khuyết điểm bạn không muốn có trong cuộc sống mình bắt đầu từ trong tâm trí của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi bất cứ điều gì trong hành vi hoặc trong cảm xúc của bạn, hãy bắt đầu với suy nghĩ và thái độ của mình.

Việc đổi mới tâm trí của bạn liên quan đến sự “ăn năn”. Tôi biết chữ ăn năn là một từ ngữ tối nghĩa đối với nhiều người. Họ nghĩ rằng nó có nghĩa là một điều mà bạn không thực sự muốn làm hoặc một sự gì đau đớn. Họ nghĩ đến một anh chàng đứng ở góc phố với tấm bảng hiệu ghi rằng, “Hãy ăn năn! Thế giới sắp kết thúc! ”

Sự ăn năn không liên quan đến hành vi của bạn. Ăn năn là học cách suy nghĩ khác đi. “Ăn năn” chỉ đơn giản có nghĩa là quay một góc 180 độ, môt U-turn tinh thần.  Bạn làm trong tâm trí mình trước, không phải bằng hành vi. Khi bạn thay đổi cách suy nghĩ trước, nó ắt sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc và hành vi của bạn.

Khi tôi ăn năn, tôi chuyển từ tội lỗi sang sự tha thứ. Tôi quay từ Địa Ngục đến Thiên Đàng. Tôi chuyển từ cách sống vô mục đích sang sống có mục đích. Tôi thay đổi từ vô hy vọng sang hy vọng mới. Tôi chuyển từ sự sống căng thẳng sang tự do. Tôi chuyển từ bóng tối sang ánh sáng!

Đó là cách thay đổi tôi cần có trong suốt phần còn lại của cuộc đời mình.

Thảo Luận

Điều gì bạn đã xem hoặc nghe ảnh hưởng đến cách bạn suy nghĩ? Những điều đó có giúp ích cho việc đổi mới tâm trí của bạn không?

Bạn nói gì với Chúa khi bạn ăn năn?

Làm thế nào bạn có thể thay đổi cách suy nghĩ về những mối liên hệ của mình để sẽ cảm thấy yêu thương người khác nhiều hơn?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục Know God trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player  nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *