Nếu Tìm Thấy Nó, Tôi Sẽ…

Nếu Kiera Wilmot làm thí nghiệm tại trường, hẳn cô đã được điểm A. Nhưng cô đã bị buộc tội gây ra vụ nổ. Dù đã định xin cô giáo duyệt thí nghiệm, nhưng các bạn cùng lớp đã thuyết phục cô tiến hành thí nghiệm ngoài lớp học. Khi trộn lẫn hóa chất trong chai, hỗn hợp đã gây nổ và vô tình làm mọi người hoảng sợ. Về chuyện này, Kiera Wilmot bị buộc tội gây ra vụ nổ và bị trừng phạt theo qui định.
Kinh thánh Cựu Ước cũng kể một trường hợp về sức ép của bạn bè. Trong lúc chạy trốn Sau-lơ, Đa-vít và những kẻ theo mình dừng chân tại một hang đá, và Sau-lơ cũng vào đó (1 Sam. 24). Những kẻ theo Đa-vít cho rằng Đức Chúa Trời đã phó Sau-lơ vào tay họ, nên giục Đa-vít giết Sau-lơ (c. 4, 10). Họ nghĩ nếu Đa-vít giết Sau-lơ, họ không phải trốn chạy nữa và Đa-vít sẽ làm vua. Nhưng Đa-vít đã không hành động, bởi Sau-lơ là ‘người được xức dầu của Đức Giê-hô-va.” (c. 7).
Trong cuộc sống, có lúc chúng ta gặp những lời đề nghị có vẻ thực tế và mang lại cảm giác hài lòng trong giây lát. Nhưng sự khôn ngoan trần gian và thiên thượng luôn khác biệt (1 Côr. 2:6-7). Sự khôn ngoan từ trên “trước hết là thanh sạch, rồi hiếu hòa, dịu dàng, nhường nhịn, đầy lòng thương xót.” (Gia-cơ 3:17). Khi người khác thôi thúc chúng ta thực hiện hành động nào đó, bạn hãy xin Đức Chúa Thánh Linh  hướng dẫn cách đáp ứng của mình. 
🙂 
Con nguyện theo ý Cha,
Vâng phục luôn luôn,
Xin Ngài cai quản con,
Cả thân, hồn con;
Ban đầy ơn Thánh Linh,
Cho người ta thấy,
Duy Cứu Chúa Jê-sus,
Cai trị tâm này.
(Thánh Ca “Theo Ý Cha”)
Người khôn ngoan thật sự là người có sự khôn ngoan từ trên.

Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng thì trước hết là thanh sạch, rồi hiếu hòa.—Gia-cơ 3:17Các bài viết liên quan:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *