Ngày Cầu Nguyện

Đại dịch coronavirus là toàn cầu theo cơ quan Y tế quốc tế WHO đã thông báo, đã lan ra khắp 5 châu, trên 100 quốc gia đã lây nhiễm, hàng chục ngàn trường hợp lây nhiễm, hàng ngàn người chết. Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã kêu gọi một ngày Quốc Gia Cầu Nguyện là ngày hôm nay Chúa Nhật 15/3/2020. Chỉ có Hoa Kỳ là quốc gia ý thức được rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể ngưng lại sự lây lan ghê gớm của đại dịch này và kêu gọi kêu cầu Đức Chúa Trời. Hoa Kỳ đã là quốc gia hàng đầu về kinh tế, quân sự, cũng là đi đầu, hàng đầu trong việc kêu cầu Đức Chúa Trời. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa cho làm công dân của đất nước tin kính Chúa này, có một Tổng thống tin kính Chúa kêu gọi một ngày cầu nguyện cho quốc gia trước dịch lệ này. Chúng ta tạ ơn Chúa vì là con cái của Ngài và dự phần vào việc cầu nguyện. Không chỉ dân sự Chúa tại Hoa Kỳ, chúng tôi kêu gọi dân sự Chúa toàn cầu tham gia cầu nguyện ngày hôm nay, cùng nài xin sự thương xót lớn lao của Đức Chúa Trời đoái thương và chấm dứt sự bùng phát của đại dịch.
Cùng thời gian, giáo hội Báp-tit Nam Phương, giáo hội Tin lành lớn nhất Hoa Kỳ cũng đáp ứng lời kêu gọi của Tổng Thống Hoa Kỳ và kêu gọi toàn thể tín hữu Báp-tít cầu nguyện trong này hôm nay, với nội dung cầu nguyện như sau:

LỜI KÊU GỌI CỦA GIÁO HỘI BÁP-TÍT NAM PHƯƠNG HOA KỲ CHO NGÀY QUÔC GIA CẦU NGUYỆN 15/3/2020

Trước ảnh hưởng nặng nề của đại dịch coronavirus toàn cầu, chúng tôi kêu gọi tất cả trên 47.500 Hội Thánh Báp-tít hứa nguyện dâng lên lời cầu nguyện Chúa Nhật 15/3 hôm nay, tìm kiếm Chúa những điều sau đây:
-Cầu xin Chúa thương xót chấm dứt đại dịch toàn cầu cứu mọi ngưòi, không những chỉ cho cộng đồng của chúng ta mà là cho thế giới, đặc biệt là những nơi không trang bị đủ thuốc men để đối phó với bệnh dịch. Ê-sai 59:1-2: Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. 2 Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.

-Cầu nguyện cho Tổng thống Donald Trump và các nguyên thủ quốc gia trên toàn thế giới, chính quyền liên bang, tiểu bang, địa phương có sự khôn ngoan trực tiếp hướng dẫn dân chúng những cách tốt nhất để ngăn chận cơn dịch và chăm sóc mình. Rô-ma 13:1-4: Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. 2 Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. 3 Vả, các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng; 4 vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ; người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ.

-Xin Chúa dạy chúng ta biết cẩn thận đếm những ngày của mình để mình thêm sự khôn ngoan trong tấm lòng. Xin Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan trong những thời điểm sợ hãi này rằng những nền tảng mà chúng ta mong đợi đang lung lay, nhận ra đời sống mong manh dễ vỡ, giá trị của đời sống vĩnh cửu là gì và thế gian cần quay trở lại thờ phượng Chúa. Thi-thiên 90:12: Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan

-Cầu xin Chúa bảo vệ các giáo sĩ và gia đình họ khắp nơi, dùng cơn khủng hoảng toàn cầu này để rao truyền Tin lành của Ngài cho toàn thế giới. Mác 16:15: Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *