Bài Giảng – Audio – Video

ĐIỀU ƯU TIÊN MỖI NGÀY – MỤC SƯ ĐINH THIÊN TỨ

Read More »

Có Cha chớ nên có tham tiền

Read More »

ƠN CỨU RỖI VĨ ĐẠI | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm (IEM)

Read More »

ĐỨC CHÚA TRỜI KIÊN NHẪN 12/11/2017| Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Sống Tự Do – Sống Trong Cây Sự Sống

Read More »

HÃY TRAO CHO CON CHÁU DI SẢN PHƯỚC HẠNH – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

Muc Su Phong – Banh Cua Su Song

Read More »

How To Pray Throughout Your Day with Rick Warren

Read More »

NGƯỜI CẢI CHÁNH. Sứ điệp ngày 05 /11 /2017 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI TIN CHÚA. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »