Bài Giảng – Audio – Video

Loving The People You Might Overlook with Rick Warren

Read More »

SỰ HIỆP MỘT DẪN ĐẾN SỰ CHẾT sứ điệp 07 / 01 /2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Khải Tượng Của VBC

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Sống Để Làm Một Sự Khác Biệt

Read More »

TIN LÀNH LÀ ĐẤNG CHRIST sứ điệp ngày 24 / 12 /2017 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Tục Thờ Cúng Và Uống Rượu Bia, Đúng Hay Sai? – Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng

Read More »

Mục sư Nguyễn Phi Hùng – HÃY VỮNG LÒNG BƯỚC THEO DANH CHÚA

Read More »

MỤC SƯ PHONG : CẦU NGUYỆN LUÔN – KHÔNG MỆT MỎI

Read More »

Trọng Tâm Cuộc Đời Bạn? – Mục sư Đinh Thiên Tứ

Read More »

Sermon-Khi Đức Thánh Linh Hành Động-MS Hồ Hiếu Hạ-Sunday May31-2015

Read More »