NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 1/3/2021

SUNDAY FEBRUARY 28, 2021

THỜ PHƯỢNG CHÚA (052)
Sứ điệp: THÁCH THỨC TRONG HOÀN CẢNH SỐNG
Diễn giả: Mục sư Trần Hoàng Lưu
Thánh ca: NƯƠNG TRONG GIÊ-XU (47:05) Muốn nghe chỉ bài hát, xin bấm vào phút 47:05
Tác giả: Trần Văn Trọng
Tôn vinh Chúa: Chương Đan

IÊN BÁO CŨNG LÀ CẢNH CÁO

Mọi Thứ Chúa Có Là Của Bạn | Oral Robert

Bài Giảng: Ba Lời Nói Dối Của Pha-ra-ôn | Mục Sư Phạm Ngọc Anh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *