NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 13/1/2021

 

NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 13/1/2021

Chúa Giê-su Đến Thế Gian Để Cứu Người Có Tội | Mục Sư Nguyễn Đình Hưng | BGCN 20/12/2020

Phước Thật Từ Nơi Chúa | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 27/12/2020

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *