NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 5/4/2021

PHIM CUỘC ĐỜI CHÚA GIESU VÀ NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÚA GIESU – Full HD

Bài Giảng: Niềm Hy Vọng Của Chúng Ta | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng

ĐẤNG CHRIST SỐNG LẠI

SỐNG TRONG HY VỌNG – 1 Têsalônica 4:13-18 || Mục sư Đặng Quy Thế

CHÚA SỐNG TRONG TÔI – Galati 2:20 || Mục sư NGUYỄN THỈ

SỨ ĐIỆP MỤC SƯ | Tầm Quan Trọng Của Công Việc | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng

Những Điều Quý Giá Hơn Tiền Bạc | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 01/10/2017

Sự Thạnh Vượng Thật | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 04/11/2018

Khá Nếm Thử Xem Sự Tốt Lành Của Chúa | Mục Sư Christian Åkerhielm | BGCN 29/04/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *