Bài giảng Tiếng Anh-Việt- video

MỤC SƯ FRANKLIN GRAHAM GIẢNG TẠI HÀ NỘI TỐI 8/12/2017

Read More »

Tối ngày 09/12 – Mục sư Franklin Graham giảng luận – Festival Yêu Hà Nội

Read More »

Tối ngày 08/12 – Mục sư Franklin Graham giảng luận – Festival Yêu Hà Nội

Read More »

Tối ngày 09/12 – Mục sư Franklin Graham giảng luận – Festival Yêu Hà Nội

Read More »

Vietnamese Baptist Church of Fort Worth – Trời Của Chúa, Lời Của Chúa, và Lòng Của Tôi

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Quyền Năng Của Đức Chúa Trời Trong Tay Bạn

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Ca Ngợi , Cảm Tạ, Tiếp Nhận Ơn Chúa

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Khải Tượng Của VBC

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Cùng Chạy Với Những Người Vĩ Đại Của Chúa : Giô-suê

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Sức Ảnh Hưởng Của Đời Sống Tôi

Read More »